Ozel MSM Gıda Kontrol Laboratuarı ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret's Acquisition

Ozel MSM Gıda Kontrol Laboratuarı ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret was acquired by SGS on December 21, 2011.

Ozel MSM Gıda Kontrol Laboratuarı ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret is a privately owned laboratory in the Turkish food market.…

Articles about Ozel MSM Gıda Kontrol Laboratuarı ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret's Acquisition: