Predict your next investment

Incubator/Accelerator
incbue.truecorp.co.th

See what CB Insights has to offer

Investments

6

Portfolio Exits

1

About True Incube

True Incube is an incubator established by telecom conglomerate True Corporation. Partnering up with 500 Startups, a global incubation venture fund, teams receive an initial funding of THB 500,000 (US$15,598) and join its 99-day boot camp to kickstart growth in Thailand.

True Incube Headquarters Location

Thailand

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Latest True Incube News

เมื่อ Startup กับ Corporate ต้องทำงานร่วมกัน โอกาสครั้งสำคัญจาก True Incube

Sep 3, 2019

Posted date กันยายน 3, 2019 ทุกวันนี้ มุมมองการทำธุรกิจมีความหลากหลายมากกว่าที่เราจะคาดการณ์ ประกอบกับการเชื่อมต่อโลกได้ใกล้แค่เอื้อม ทำให้เกิดธุรกิจต่างๆมากมาย ตลาดไม่ได้ตีกรอบแค่ประเทศไทย แต่สามารถขยายไปในระดับภูมิภาคและระดับโลก ปัจจุบัน Startup เป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจ และหลายภาคส่วนให้การสนับสนุนเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรใหญ่ที่เกิดความตื่นตัวกับยุค Digital Disruption และมองว่า Startup เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะเข้ามาหาขับเคลื่อนองค์กร หรือช่วยหา S-Curve ใหม่ได้ และหนึ่งในองค์กรใหญ่ใหญ่อย่าง True ก็เรียกได้ว่า เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับ Startup อย่างมาก ทั้งการร่วมสร้างระบบนิเวศของ Startup อย่างครบวงจรที่เราได้เห็นกันอย่าง True Digital Park รวมถึงโครงการ True Incube ซึ่งตอนนี้ดำเนินโครงการมาถึง Batch ที่ 6 แล้ว และพร้อมเปิดรับ Startup รุ่นถัดไป ที่จะผลักดันไปไกลในระดับโลก True Incube มุ่งสนับสนุนระบบนิเวศ Startup อย่างครบวงจร ในประเทศไทยเราได้เห็น Startup เกิดใหม่และผู้ที่กำลังเริ่มธุรกิจ Startup จำนวนมาก ซึ่งสิ่งที่ Startup เหล่านี้ต้องการและขาดเสมอคือการสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านเงินทุน สถานที่ทำงาน คอนเนคชั่น หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่ง True Incube ก็เป็นโครงการที่พร้อมสนับสนุน Startup เป็นระบบนิเวศอย่างครบวงจร โดย True Incube Inbubation & ScaleUp Program เป็นโครงการบ่มเพาะ Startup ที่ได้ดำเนินโครงการมาถึง Batch ที่ 6 แล้ว โดยปีนี้มาในธีม Rising Startup Together มีเป้าหมายหลักในการเฟ้นหา Startup ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมจัด Boot Camp พัฒนาขีดความสามารถอย่างเข้มข้น ทั้งนี้เงินทุนที่ Startup 5 ทีมสุดท้ายจะได้รับ ยังมีมูลค่าขั้นต่ำ 1 ล้านบาทอีกด้วย และยังปิดท้ายโครงการด้วยการพา Startup ร่วมงาน Web Summit ที่ประเทศโปรตุเกส ซึ่งเป็นงานที่รวมคนในวงการ Startup ระดับโลก การดำเนินโครงการที่ผ่านมา  True Incube ได้มุ่งเน้นใน 4 แกนหลักคือ Inspire : สร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนไอเดียของคนรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นจริง  Invest : การลงทุนใน Startup ที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนให้ Startup ไทยสามารถเติบโตและก้าวไกลในเวทีโลก ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เปิดเผยถึงความเข้มข้นของโครงการในปีนี้ว่า จะมีการจัด Boot Camp เป็นเวลากว่า 10 สัปดาห์ ซึ่ง Startup จะได้พบกับ Mentor ระดับแนวหน้า ทั้งจากองค์กรธุรกิจชั้นนำมาให้ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์และให้การปรึกษาอย่างใกล้ชิด “โครงการ True Incube Incubation & ScaleUp Program Batch 6 – Rising Startup Together  เปิดโอกาสให้ Startup ได้รับความรู้และคำปรึกษาเพื่อนำไปต่อยอดการขยายธุรกิจจาก 3 มุมมอง ได้แก่ มุมมองระดับบริษัทใหญ่ ระดับ Startup ที่ประสบความสำเร็จในไทย และระดับ Startup ที่ประสบความสำเร็จในต่างประเทศ โดย ทรู อินคิวบ์ ได้ร่วมมือกับ RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กร เริ่มตั้งแต่การคัดเลือก Startup ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจของกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ การอบรมในหลักสูตรแบบเข้มข้นกับเมนทอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการปรับเปลี่ยนกระบวนคิดและการทำงานร่วมกันขององค์กรขนาดใหญ่กับ Startup ซึ่งจะมีทีมจาก Business unit ของกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ มาร่วม Workshop กับ Startup เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งต้นออกมาทดสอบกับตลาดจริง มั่นใจว่า การสร้างความร่วมมือในลักษณะนี้ จะทำให้โครงการนี้เชื่อมต่อ Startup ให้เป็นพันธมิตรธุรกิจกับกลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ทั้งยังนำไปสู่โอกาสในการลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถของสตาร์ทอัพในการต่อยอดและขยายธุรกิจกับองค์กรขนาดใหญ่ในระดับภูมิภาคได้ต่อไป”  8 ธุรกิจที่มุ่งเน้น สำหรับธุรกิจที่โครงการ True Incube มุ่งเน้นในปีนี้ ได้แก่ AI (Artificial Intelligence), Big Data, ML (Machine Learning), IoT (Internet of Things), Robotics, Advertising & Media Tech , Logistic , Medical , Fin Tech และ Agri Tech ทั้งนี้ กลุ่มทรูและบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์กำลังมองหาพันธมิตรเพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเน้นในด้านการจับคู่ธุรกิจ พร้อมเร่งการพัฒนาธุรกิจ Startup ให้สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้ภายในเวลาเพียง 10 สัปดาห์ และที่สำคัญคือ การเพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรขนาดใหญ่และสตาร์ทอัพ ซึ่งเป็นสกิลที่ Startup สามารถนำไปใช้ในการทำงานร่วมกับองค์กรขนาดใหญ่และหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืน Startup ยังต้องการโอกาส และสามารถร่วมมือกับองค์กรใหญ่ได้ คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF) ได้เล่าถึงการร่วมมือระหว่าง Startup กับองค์กรใหญ่ว่า Startup มีรูปแบบธุรกิจที่สามารถเข้ามาร่วมมือและช่วยขับเคลื่อนธุรกิจขนาดใหญ่ได้  ในขณะเดียวกันธุรกิจขนาดใหญ่ก็ยังต้องพึ่งพา Startup ด้วยรูปแบบการทำงานของ Startup ที่มีกระบวนการที่รวดเร็ว เหมือนปลาเร็วชนะปลาช้า และ Startup ยังมีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆมากกว่า ซึ่งเทคโนโลยีที่ทาง CPF โฟกัสก็ไม่ได้มีแค่ AgriTech เท่านั้น ยังมีธุรกิจอื่นๆที่ Startup สามารถเข้ามาร่วมมือกันได้ ยกตัวอย่าง CPF มีโรงงานใหญ่ๆจำนวนมาก จะทำไรอย่างไรที่ให้มี Process การทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น หรือเรื่องของการทำ Logistic ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำอย่างไรให้เข้าใจ Customer ได้เร็วขึ้น เป็นต้น เหตุผลที่ Startup ห้ามพลาด Scale up program : เข้าร่วมอบรมแบบเข้มข้น 10 สัปดาห์ โดยหลักสูตรออกแบบพิเศษสำหรับ Startup แต่ละทีม  เริ่มตั้งแต่ การตั้งเป้าหมายร่วมกันแบบ OKR (Objectives and Key Results), การทำ sprint, การทำ Prototype พัฒนาสินค้าและบริการโดยการใช้หลักการ Agile ทำงานและประมวลผลอย่างรวดเร็ว และทดลองในตลาดจริงกับผู้บริโภคจริง เพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้จริง Mentorship :   เรียนรู้จาก Mentor และ Coach ที่มีทั้งผู้เชี่ยวชาญในองค์กรธุรกิจชั้นนำ ทั้ง Startup ที่ประสบความสำเร็จ และนักลงทุนจากในประเทศไทยและต่างประเทศ Funding :  Startup ที่ผ่านการคัดเลือก 5 ทีมสุดท้ายรับเงินลงทุนขั้นต่ำ 1 ล้านบาท   Synergy : โอกาสในการต่อยอดธุรกิจกับบริษัทในกลุ่มทรู และ บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร หรือ ซีพีเอฟ Space : สิทธิประโยชน์ในการเป็นสมาชิกครอบครัวทรู อินคิวบ์ ได้แก่ บริการที่ปรึกษาในการทำธุรกิจ, Co-working Space ที่ True Incube Space @True Digital Park และ สิทธิพิเศษจาก True Digital Card True Media : การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจสตาร์ทอัพ ผ่านสื่อต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรของกลุ่มทรู โอกาสเดินทางไปดูงาน “Web Summit” การประชุมสุดยอดผู้นำทางเทคโนโลยี ที่เมืองลิสบอน ประเทศโปรตุเกส นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ Smart VISA สำหรับสตาร์ทอัพที่มีทีมงานเป็นชาวต่างชาติ และยังสามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ฟรี 1 ปี ติดตามข้อมูลธุรกิจได้ในแบบทันที ทุกที่ ทุกเวลา จาก PEAK  สมัครเข้าร่วมโครงการ

True Incube Investments

6 Investments

True Incube has made 6 investments. Their latest investment was in Sticgo as part of their Seed on September 9, 2013.

CBI Logo

True Incube Investments Activity

investments chart

Date

Round

Company

Amount

New?

Co-Investors

Sources

9/9/2013

Seed

Sticgo

$0.02M

Yes

1

9/9/2013

Seed

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

9/9/2013

Seed

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

9/9/2013

Seed

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

9/9/2013

Seed

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

Date

9/9/2013

9/9/2013

9/9/2013

9/9/2013

9/9/2013

Round

Seed

Seed

Seed

Seed

Seed

Company

Sticgo

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Amount

$0.02M

$99M

$99M

$99M

$99M

New?

Yes

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Co-Investors

Sources

1

10

10

10

10

True Incube Portfolio Exits

1 Portfolio Exit

True Incube has 1 portfolio exit. Their latest portfolio exit was SellSuki on December 19, 2018.

Date

Exit

Companies

Valuation
Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model.

Acquirer

Sources

12/19/2018

Acquired

$99M

2

Date

12/19/2018

Exit

Acquired

Companies

Valuation

$99M

Acquirer

Sources

2

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.