Predict your next investment

Investment Bank
toftecompany.com

See what CB Insights has to offer

About Tofte & Company

Tofte & Company provides funding and exit advice to small and medium-sized enterprises.

Tofte & Company Headquarter Location

Christian IX Gade 7 3rd Floor

Copenhagen, 1111,

Denmark

+45 71961030

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Latest Tofte & Company News

Waturu Holding A/S igangsætter børsnotering af Aquaturu A/S

May 26, 2020

Vejle, den 26. maj 2020 Datterselskabet Aquaturu A/S, som udvikler teknologi til bæredygtigt landbaseret fiske opdræt, har dags dato indgået en aftale med Tofte & Company, som Certified Adviser, i forbindelse med en planlagt børsnotering af selskabet i andet halvår af 2020. Den planlagte børsnotering sker, som følge af Waturu Holding A/S´s strategi om at udskille og kapitalisere forretningsområder, som selskabet ikke selv har mulighed for at kapitalisere. Dette er ligeledes valgt for at sikre, at især mindre aktionærer i Waturu Holding A/S ikke udvandes. Aquaturu A/S forventer en emission i størrelsesordenen 25 – 35 MDKK. Waturu Holding A/S beholder aktiemajoriteten i Aquaturu A/S efter en gennemført børsnotering. Investorer, som ønsker at deltage som ankerinvestorer i Aquaturu A/S, kan henvende sig til selskabets CFO Michael Nørgaard, via e-mail til info@aquaturu.com. Ankerinvestorer vil være garanteret fuld tildeling ved gennemførsel af den forventede børsintroduktion. Om Aquaturu A/S Aquaturu A/S har udviklet en ny anti alge- og bakterieløsning til landbaseret fiskeopdræt. Løsningen skal sikre producenter af fisk, højere omsætning via højere overlevelsesrate samt lavere omkostninger via besparelser til medikamenter, antibiotika og kemikalier. Globalt findes der ca. 30.000 landbaserede ferskvandsanlæg til produktion af fisk og der produceres i dag flere fisk i landbaserede anlæg end der fanges til havs. Det estimeres at det samlede potentielle marked er på 250.000 – 350.000 Aquaturu enheder. Bestyrelsen har på baggrunden af stor interesse fra Aquakultur branchen besluttet, at selskabet er klar til at igangsætte en produktion af Aquaturu enheder og en kommercialisering af selskabet. Om Waturu Holding Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologi selskabet Aquaturu A/S. Yderligere oplysninger: CFO Michael Nørgaard, tlf. : +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com  Waturu Holding A/S

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.