Predict your next investment

Mutual Fund
swedbankrobur.com

See what CB Insights has to offer

Investments

30

Portfolio Exits

6

Funds

2

Partners & Customers

1

About Swedbank Robur

Swedbank Robur is a mutual fund manager and a wholly owned subsidiary of Swedbank.

Swedbank Robur Headquarter Location

Landsvägen 40

Sundbyberg, 172 63,

Sweden

+ 46 8 585 924 00

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Latest Swedbank Robur News

Så mycket backade Swedbank Robur Technology i april

May 24, 2022

24 maj kl 12.22 Fonden Swedbank Robur Technology minskade 7,59 procent i april. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,89 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Kristofer Barrett. Finwire Inledningsvis beskriver förvaltaren april som den sämsta börsmånaden på flera år, där tekniksektorn var ledande i nedgången. En kombination av bland annat en avmattning av efterfrågan, nedstängningar i Kina vilket skapat störningar i leverantörskedjorna och kostnadsökningar har lett till att aktievärderingar kommit ned. Vidare skriver förvaltaren att rapportsäsongen inletts med styrka inom molnsegmentet, medan andra delar av sektorn har haft en tuffare säsong med bland annat lägre efterfrågan, höga personalkostnader och leveransproblem. Det är något Barrett tror kommer leda till lägre vinster i närtid, men han ser fortsatt positivt på den långsiktiga efterfrågan. Detta eftersom digitalisering, elektrifiering och effektivisering fortsatt står i fokus. ”En stor del av de bubbeltendenser vi såg inom den breda tekniksektorn har kommit ur marknaden och värderingarna för lönsamma bolag är generellt rimligare nu. Med det sagt är momentum svagt i marknaden och det finns risk för fortsatta nedgångar, som förhoppningsvis visar sig vara köplägen för den långsiktiga investeraren”, avslutar förvaltaren. Annons Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Nvidia, Broadcom och Adobe med portföljvikter om 7,23, 5,73 och 5,30 procent. Störst geografisk exponering hade fonden mot USA på 74,6 procent följt av Taiwan och Nederländerna på 13,2 respektive 3,7 procent. Största sektorer var informationsteknologi och kommunikationsservice med 86,2 respektive 5,0 procent av portföljexponeringen. Annons

Swedbank Robur Investments

30 Investments

Swedbank Robur has made 30 investments. Their latest investment was in Charge Amps as part of their Unattributed VC on April 4, 2022.

CBI Logo

Swedbank Robur Investments Activity

investments chart

Date

Round

Company

Amount

New?

Co-Investors

Sources

4/12/2022

Unattributed VC

Charge Amps

$15.85M

No

2

11/3/2021

Unattributed - II

Outpost24

$5.82M

No

2

7/22/2021

Series B

Anocca

$47M

Yes

10

7/7/2021

Unattributed - II

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

6/21/2021

Series C

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

Date

4/12/2022

11/3/2021

7/22/2021

7/7/2021

6/21/2021

Round

Unattributed VC

Unattributed - II

Series B

Unattributed - II

Series C

Company

Charge Amps

Outpost24

Anocca

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Amount

$15.85M

$5.82M

$47M

$99M

$99M

New?

No

No

Yes

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Co-Investors

Sources

2

2

10

10

10

Swedbank Robur Portfolio Exits

6 Portfolio Exits

Swedbank Robur has 6 portfolio exits. Their latest portfolio exit was Pagero on October 22, 2021.

Date

Exit

Companies

Valuation
Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model.

Acquirer

Sources

10/22/2021

IPO

1

6/17/2021

IPO

Subscribe to see more

Subscribe to see more

10

9/17/2020

IPO

Subscribe to see more

Subscribe to see more

10

4/30/2020

Acquired

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

4/24/2019

IPO

Subscribe to see more

Subscribe to see more

10

Date

10/22/2021

6/17/2021

9/17/2020

4/30/2020

4/24/2019

Exit

IPO

IPO

IPO

Acquired

IPO

Companies

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Valuation

$99M

Acquirer

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Sources

1

10

10

10

10

Swedbank Robur Acquisitions

2 Acquisitions

Swedbank Robur acquired 2 companies. Their latest acquisition was Min Doktor on April 13, 2022.

Date

Investment Stage

Companies

Valuation
Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model.

Total Funding

Note

Sources

4/13/2022

Convertible Note

$99M

$83.84M

Acq - Fin - II

2

11/19/2020

Convertible Note

Subscribe to see more

$99M

$99M

Subscribe to see more

10

Date

4/13/2022

11/19/2020

Investment Stage

Convertible Note

Convertible Note

Companies

Subscribe to see more

Valuation

$99M

$99M

Total Funding

$83.84M

$99M

Note

Acq - Fin - II

Subscribe to see more

Sources

2

10

Swedbank Robur Fund History

2 Fund Histories

Swedbank Robur has 2 funds, including Access Edge Europe.

Closing Date

Fund

Fund Type

Status

Amount

Sources

Access Edge Europe

1

Transition Energy

10

Closing Date

Fund

Access Edge Europe

Transition Energy

Fund Type

Status

Amount

Sources

1

10

Swedbank Robur Partners & Customers

1 Partners and customers

Swedbank Robur has 1 strategic partners and customers. Swedbank Robur recently partnered with TradeTech Consulting Scandinavia on March 3, 2014.

Date

Type

Business Partner

Country

News Snippet

Sources

3/18/2014

Vendor

Sweden

Swedbank Robur selects TradeTech Consulting as the outsourced business support partner for SimCorp Dimension to enhance operational efficiency - Virtusa

Stockholm -- 18 March 2014 - TradeTech Consulting , a Virtusa Corporation subsidiary , has been selected as partner of choice by Swedbank Robur , one of Scandinavia 's largest mutual fund managers , to handle their business support function for SimCorp Dimension .

1

Date

3/18/2014

Type

Vendor

Business Partner

Country

Sweden

News Snippet

Swedbank Robur selects TradeTech Consulting as the outsourced business support partner for SimCorp Dimension to enhance operational efficiency - Virtusa

Stockholm -- 18 March 2014 - TradeTech Consulting , a Virtusa Corporation subsidiary , has been selected as partner of choice by Swedbank Robur , one of Scandinavia 's largest mutual fund managers , to handle their business support function for SimCorp Dimension .

Sources

1

Swedbank Robur Team

3 Team Members

Swedbank Robur has 3 team members, including current Chief Executive Officer, Liza Jonson.

Name

Work History

Title

Status

Liza Jonson

Chief Executive Officer

Current

Erik Andersson

Chief Information Officer

Current

Tobias Wittholt

Controller

Former

Name

Liza Jonson

Erik Andersson

Tobias Wittholt

Work History

Title

Chief Executive Officer

Chief Information Officer

Controller

Status

Current

Current

Former

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.