Predict your next investment

Corporate Venture
brpx.com

See what CB Insights has to offer

Investments

33

Portfolio Exits

4

About Bright Pixel Capital

Bright Pixel Capital, the corporate venture arm of Sonae, invests in tech-based companies that are focused on cybersecurity, retail technologies, digital infrastructure, and emerging technologies. Bright Pixel Capital was formerly known as Sonae IM and rebranded to Bright Pixel Capital in May 2022. It was founded in 2015 and is based in Maia, Portugal.

Bright Pixel Capital Headquarter Location

Edificio 4.A, Lugar do Espido, Via Norte

Maia, 4470-177,

Portugal

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Latest Bright Pixel Capital News

02:44 EDT Corporate Venture Capital Sonae IM omdannes til Bright Pixel Capital

May 27, 2022

Norge - Norsk Share this article "Vi bygger en lysere fremtid sammen" er selskapets nye motto og strategiske drivkraft Bright Pixel Capital vil investere 300 millioner euro i de kommende årene i bransjeendrende selskaper globalt Selskapet opprettholder sitt strategiske fokus på DNA-industrien: detaljhandelsteknologi, digital infrastruktur, cybersikkerhet og nye teknologier MAIA, Portugal, 26. mai 2022 /PRNewswire/ -- Sonae IM, et ledende risikokapitalselskap i Sonae Group og en fremtredende europeisk investor innen detaljhandelsteknologi, digital infrastruktur, cybersikkerhet og nye teknologier, endrer merkevaren til Bright Pixel Capita ( www.brpx.com ).Den nye merkevaren kommer med et nytt motto – 'Vi bygger en lysere fremtid sammen' – og ambisjonen om å fortsette med utforsking av unike og bransjeendrende muligheter. Bright Pixel Capitals nye identitet viser til modernitet og smidighet samtidig som den understreker verdiene som økonomisk drivkraft og vekstorientering. "Bransjene innen detaljhandelsteknologi, digital infrastruktur, cybersikkerhet og nye teknologier opplever betydelige endringer, og vi er stolte av porteføljen bestående av særegne, globale selskaper vi har bygd opp de siste fem årene.Det nye varemerket gjenspeiler ambisjonen om å konsolidere selskapet vårt som en av hovedinvestorene i og drivkreftene bak disse bransjene. Vi er sikre på at dette vil hjelpe oss å projisere merkevaren vår og de unike verdiene til innovative selskaper over hele verden," forklarer Eduardo Piedade, administrerende partner og administrerende direktør i Bright Pixel Capital. "Vi gleder oss til dette nye kapittelet og er veldig entusiastiske over hva fremtiden vil bringe oss som Bright Pixel Capital," legger han til. Bright Pixel Capital utmerker seg ved å skape dype og meningsfulle relasjoner med grunnleggere, medinvestorer og andre interessenter og fungerer som en aktiv partner som bringer med seg spesialisert kunnskap, et globalt fotavtrykk og et vell av erfaring når de hjelper selskaper fra startfasen fram til børsnotering. Dens nåværende portefølje inkluderer selskaper som Arctic Wolf, Outsystems, Feedzai og Ometria. Bright Pixel Capital ble grunnlagt i 2016 og har investert over 250 millioner euro i mer enn 50 direkte investeringer, som omfatter eierandeler i selskaper globalt, og har til hensikt å investere ytterligere 300 millioner euro i de kommende årene. De sentrale investeringsområdene, global rekkevidde, dybdekunnskap og teamerfaring i hver markedsvertikal vil fortsette å sette tonen for den nye Bright Pixel Capital. Om Bright Pixel Capital Bright Pixel Capital, tidligere Sonae IM, er teknologiinvesteringsselskapet til den internasjonale Sonae Group. Med 50 og økende direkte investeringer, omfatter det aksjer i selskaper globalt, fra tidlige til vekststadier, og i strategiske forretningsområder som cybersikkerhet, digital infrastruktur og detaljhandelsteknologi. For mer informasjon, gå til www.brpx.com .

Bright Pixel Capital Investments

33 Investments

Bright Pixel Capital has made 33 investments. Their latest investment was in Sales Layer as part of their Series B on June 6, 2022.

CBI Logo

Bright Pixel Capital Investments Activity

investments chart

Date

Round

Company

Amount

New?

Co-Investors

Sources

6/20/2022

Series B

Sales Layer

$25M

No

3

3/15/2022

Series A

Hackuity

$13.19M

Yes

6

3/10/2022

Series B

Cybersixgill

$35M

No

15

1/28/2022

Series A

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

11/11/2021

Series C

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

Date

6/20/2022

3/15/2022

3/10/2022

1/28/2022

11/11/2021

Round

Series B

Series A

Series B

Series A

Series C

Company

Sales Layer

Hackuity

Cybersixgill

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Amount

$25M

$13.19M

$35M

$99M

$99M

New?

No

Yes

No

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Co-Investors

Sources

3

6

15

10

10

Bright Pixel Capital Portfolio Exits

4 Portfolio Exits

Bright Pixel Capital has 4 portfolio exits. Their latest portfolio exit was Cellwize on June 13, 2022.

Date

Exit

Companies

Valuation
Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model.

Acquirer

Sources

6/13/2022

Acquired

$99M

4

3/21/2022

Acquired

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

10/4/2021

Acquired

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

1/14/2019

Merger

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

Date

6/13/2022

3/21/2022

10/4/2021

1/14/2019

Exit

Acquired

Acquired

Acquired

Merger

Companies

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Valuation

$99M

$99M

$99M

$99M

Acquirer

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Sources

4

10

10

10

Bright Pixel Capital Acquisitions

1 Acquisition

Bright Pixel Capital acquired 1 company. Their latest acquisition was Excellium on January 09, 2019.

Date

Investment Stage

Companies

Valuation
Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model.

Total Funding

Note

Sources

1/9/2019

$99M

Acq - Fin

1

Date

1/9/2019

Investment Stage

Companies

Valuation

$99M

Total Funding

Note

Acq - Fin

Sources

1

Bright Pixel Capital Team

2 Team Members

Bright Pixel Capital has 2 team members, including current Chief Executive Officer, Claudia Azevedo.

Name

Work History

Title

Status

Claudia Azevedo

Chief Executive Officer

Current

Eduardo Piedade

Chief Executive Officer

Current

Name

Claudia Azevedo

Eduardo Piedade

Work History

Title

Chief Executive Officer

Chief Executive Officer

Status

Current

Current

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.