Shigeru Urushibara

Shigeru Urushibara (漆原 茂) is an angel investor.

Shigeru Urushibara (漆原 茂) is an angel investor.

See All Exits Recent Exits

Phone:

Fax:
Japan

Shigeru Urushibara - Investments & Acquisitions

Show Real Data Shigeru Urushibara Investments