Search company, investor...

Predict your next investment

Corporation

Investments

10

Portfolio Exits

3

About MP Pensjon

MP Pensjon is a privately owned investment manager, managing pension funds for its clients and investing in the public equity markets of Norway.

Headquarters Location

Oslo,

Norway

Want to inform investors similar to MP Pensjon about your company?

Submit your Analyst Briefing to get in front of investors, customers, and partners on CB Insights’ platform.

Latest MP Pensjon News

Etablerer såkornfond på en halv milliard til norske startups

Jun 5, 2018

Fra venstre: Konsernsjef Sverre Thornes i KLP, Policy Officer Katerina Kokesova fra EUkommisjonen, adm. dir. Unn Dehlen fra Gjensidigestiftelsen, porteføljeforvalter Kyrre Lindquist fra Gjensidigestiftelsen, næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF, generalsekretær Maria Leander i EIF (European Investment Fund), daglig leder Reidar Stokke i SpareBank1 SMN Invest, konserndirektør Terje Andersen fra Orkla Investments, porteføljeforvalter Robert Meisingset fra MP Pensjon, investeringssjef Nur Ozdemir fra EIF, adm. dir. Anders Lian i SINTEF TTO / SINTEF Venture (Foto: SINTEF/Thor Nielsen) Etablerer såkornfond på en halv milliard til norske startups SINTEF slår på stortromma og skraper sammen 500 millioner kroner til et nytt fond som skal bidra til å kommersialisere forskning. Såkornfondet som har fått navnet SINTEF Venture V skal ifølge SINTEF investere i og utvikle nye bedrifter som baserer sin virksomhet på teknologi med utspring i forskningsmiljøene ved SINTEF og NTNU. — Kommersialisering av forskningsresultater og utvikling av nye bedrifter og arbeidsplasser er en viktig del av vårt samfunnsoppdrag, som myndighetene forventer at vi leverer på, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i SINTEF i en pressemelding . Hun forteller at det å skaffe kapital til såkornfasen er viktig og spesielt krevende. –Vi er svært fornøyd med å ha fått med oss gode, langsiktige investorer som ser potensialet i forskningen vår. Liste med tunge investorer I tillegg til 155 millioner kroner fra European Investment Fund og 110 millioner fra SINTEF selv, er det en liste med tunge investorer. KLP bidrar med 75 millioner kroner, Gjensidigestiftelsen med 50 millioner og Sparebank1 SMN Invest går inn med 30 millioner. Orkla og Reitan Kapital går inn med 10 millioner kroner hver og MP Pensjon bidrar med 20 millioner kroner. Det største fondet til SINTEF Dette er det femte og største fondet i regi av SINTEF TTO, som er SINTEFs kommersialiseringsenhet. SINTEF Venture IV ble etablert i 2014 sammen med European Investment Fund (EIF) og Sparebank1 SMN, med en investeringskapital på 209 millioner. Fondet SINTEF Venture V skal investere såkornkapital, som er tidligfase investeringer i oppstartsbedrifter. Målet er at den kunnskap og teknologi som utvikles i forskning og utviklingsprosjekter skal bli tatt i bruk, og derfor har SINTEF valgt å investere egne midler nettopp i denne fasen Lucas Weldeghebriel

MP Pensjon Investments

10 Investments

MP Pensjon has made 10 investments. Their latest investment was in Adminkit as part of their Seed VC on November 11, 2022.

CBI Logo

MP Pensjon Investments Activity

investments chart

Date

Round

Company

Amount

New?

Co-Investors

Sources

11/20/2022

Seed VC

Adminkit

$1M

Yes

1

4/14/2022

Seed VC

Cerve

$2M

Yes

1

2/24/2022

Unattributed

Marketer

$5.62M

Yes

1

9/21/2021

Seed

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

6/29/2021

Unattributed VC - II

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

Date

11/20/2022

4/14/2022

2/24/2022

9/21/2021

6/29/2021

Round

Seed VC

Seed VC

Unattributed

Seed

Unattributed VC - II

Company

Adminkit

Cerve

Marketer

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Amount

$1M

$2M

$5.62M

$99M

$99M

New?

Yes

Yes

Yes

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Co-Investors

Sources

1

1

1

10

10

MP Pensjon Portfolio Exits

3 Portfolio Exits

MP Pensjon has 3 portfolio exits. Their latest portfolio exit was Elliptic Labs on October 16, 2020.

Date

Exit

Companies

Valuation
Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model.

Acquirer

Sources

10/16/2020

IPO

$99M

Public

1

10/2/2020

IPO

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

7/15/2019

Merger

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

Date

10/16/2020

10/2/2020

7/15/2019

Exit

IPO

IPO

Merger

Companies

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Valuation

$99M

$99M

$99M

Acquirer

Public

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Sources

1

10

10

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.