Search company, investor...

Predict your next investment

Angel Investor (Individual)

Investments

1

About Mathias Hermansson

Headquarters Location

Want to inform investors similar to Mathias Hermansson about your company?

Submit your Analyst Briefing to get in front of investors, customers, and partners on CB Insights’ platform.

Latest Mathias Hermansson News

Voi sneglar mot miljardvinster och börsen – trots att värderingen rasat

Sep 22, 2020

Till vänster: VNV Globals vd Per Brilioth, som varit engagerad i Voi sedan starten. Till höger: Vois finanschef och vice vd Mathias Hermansson. Foto: Di och press. Vois värdering har fått sig en rejäl törn under 2020 och fallit med 34 procent. Ändå frodas optimismen – och storägaren VNV Global tror att elscooterföretaget snart kan göra årliga vinster på uppemot 1 miljard kronor. ”En börsnotering kan bli ett alternativ nästa år”, säger vice vd:n Mathias Hermansson. Öka textstorlek Det svenska elscooterbolaget Voi blev en av de största förlorarna när coronapandemin bröt ut runt om i världen. Mellan mars och maj i år tvingades bolaget tillfälligt stänga ned sin verksamhet i 35 av 40 europeiska städer, på grund av tvingande karantäner och en kraftigt minskad efterfrågan. Krisen kulminerade i att Voi sa upp en femtedel av personalstyrkan på 500 anställda. När orosmolnen väl börjat skingra sig i somras valde företaget att stärka upp balansräkningen med ytterligare 30 miljoner dollar, motsvarande cirka 270 miljoner kronor, genom en nyemission. Huvudsaklig investerare var den börsnoterade storägaren VNV Global, som kontrollerar knappt en tredjedel av Voi. Nu framkommer det, genom VNV Globals halvårsrapport, att Vois värdering föll kraftigt i transaktionen. Bara sedan årsskiftet har företagets värde sjunkit med med 34 procent, från 3,1 miljarder kronor till cirka 1,8 miljarder kronor. ”Vi var överens med ägarna om att det uppstått en möjlighet som man bara får en gång i livet. För att stärka vår finansiella ställning så snabbt som möjligt blev värderingen faktiskt underordnad”‚ säger Mathias Hermansson, Vois finanschef och vice vd. Han syftar på att merparten av kapitalet skulle vigas åt en expansion till Storbritannien, en potentiell jättemarknad där elscootrar fram till nyligen varit helt olagliga. Myndigheterna legaliserade fordonen efter en snabbutredning och ett 50-tal städer började i augusti dela ut exklusiva licenser till operatörer. Utfallet av satsningen har blivit positivt. Hittills har Voi i princip vunnit i princip ”alla licenser av vikt”, som Mathias Hermansson beskriver det, till exempel i Storbritanniens näst största stad Birmingham. Upphandlingen i London är däremot ännu inte påbörjad. ”Sett till population, det vill säga antalet potentiella användare, har vi nog vunnit 95 procent av alla licenser som kommit ut. Totalt handlar det om 13 städer, men antalet ska man inte stirra sig blind på eftersom storlekarna varierar kraftigt”, säger Mathias Hermansson, och berättar att Vois flotta i landet just nu uppgår till över 20 000 fordon. VNV Globals ägarpost om 30,5 procent av aktierna i Voi är efter den senaste transaktionen värd knappt 600 Mkr, enbart 60 Mkr mer än deras investerade kapital i företaget. Men om man ska tro Mathias Hermansson har Vois investerare gjort ett klipp i sommarens nedåtrunda. Hans bedömning är att företaget antagligen skulle värderas till minst dubbelt så mycket pengar i dag, alltså mer än 3,6 miljarder kronor, vilket också skulle vara avsevärt högre än vid årsskiftet. ”Vi har tagit 47 procent av alla licenser i Europa från begynnelsen fram till i dag. Det är dessa som marknaden värderar allra högst för tillfället. Investerarna gjorde förhoppningsvis en väldigt bra affär under coronapandemin”, säger han. Voi omsatte 317 Mkr under 2019, men noterade samtidigt en massiv förlust om 770 Mkr. Men Mathias Hermansson tidigare uppgett att Voi numera är lönsamt, på den så kallade ebitda-nivån om man exkluderar avskrivningar för scootrarna, med en rörelsemarginal över 10 procent. Bolagets storägare VNV Global talar nu om att Voi har potential om att göra årliga vinster om 100 miljoner dollar, eller 880 Mkr i nuvarande penningvärde, ”inom en inte alltför avlägsen framtid”. Vois nya scootermodell, som betalar sig tillbaka för företaget på tre månader, och generella kostnadsbesparingar är receptet. ”Om ett par år är det inte orealistiskt att vi når de nivåerna”, säger Mathias Hermansson. Går Voi till börsen redan nästa år? ”Jag kan inte utesluta det, men det är inget vi arbetar aktivt med i dag.” Han menar att Voi inte har något behov att använda börsen som kapitalkälla, utan en notering skulle i så fall motiveras av att sprida ägandet i företaget. ”Vi ska fortsätta visa upp gedigen lönsamhet och ett positivt kassaflöde. Om vi lyckas med den strategin blir en börsnotering ett av alternativen nästa år”, säger Mathias Hermansson, som tidigare varit finanschef hos MTG och Veoneer på Stockholmsbörsen. Han berättar vidare att Vois omsättning under de senaste månaderna varit 30-40 procent högre än under motsvarande period i fjol, trots att den generella rörelsen bland människor i städerna varit 40 procent lägre. Fler kvinnor och äldre personer har också hittat till tjänsten. Voi har även lanserat en abonnemangstjänst, kallad ”Voi Pass”, som ger tillgång till ett obegränsat antal resor per månad eller dag. ”Det har varit mycket framgångsrikt. Det skapar i första hand en lojalitet hos kunderna, 70 procent av de som köpt månadspass har valt att förlänga. Men det ger oss också trygga återkommande intäkter, redan nu står det för över 10 procent av vår omsättning”, säger Mathias Hermansson. Allt är dock inte frid och fröjd. Voi förlorade en exklusiv upphandling i Frankrikes huvudstad Paris till konkurrenterna Lime, Tier och Dott – och nu talar vissa politiker i danska Köpenhamn om att förbjuda elscootrar helt och hållet. ”Den generella trenden är att städer välkomnar vår verksamhet och vill införa vettiga regleringar. Men det kommer så klart alltid finnas undantag, och Köpenhamn verkar bli ett fall där politiska agendor får gå före invånarnas bästa”, säger Mathias Hermansson, och betonar att Danmarks huvudstad enbart står för en mindre del av Vois intäkter.

Mathias Hermansson Investments

1 Investments

Mathias Hermansson has made 1 investments. Their latest investment was in Mondido as part of their Other Investors on .

CBI Logo

Mathias Hermansson Investments Activity

investments chart

Date

Round

Company

Amount

New?

Co-Investors

Sources

Other Investors

Mondido

Yes

Date

Round

Other Investors

Company

Mondido

Amount

New?

Yes

Co-Investors

Sources

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Join a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.