Predict your next investment

Angel Investor (Individual)

See what CB Insights has to offer

Investments

1

About Jimmy Stenqvist

Jimmy Stenqvist Headquarter Location

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Latest Jimmy Stenqvist News

Så säkrar ni den finansiella planeringen när omvärlden förändras

May 11, 2020

Så säkrar ni den finansiella planeringen när omvärlden förändras 11 maj 2020, kl 08:13 Jimmy Stenqvist Evegård, vd på Planacy. Många medelstora och stora företag arbetar fortfarande med Excel för sitt budget- och prognosarbete – men dåliga finansiella prognoser är ett svagt beslutsunderlag och inget att hålla i handen när det blåser kallt. “Idag finns ingen anledning att grunda affärskritiska beslut på magkänslan”, säger Jimmy Stenqvist Evegård, vd på Planacy. Dela på Facebook En ny lagstiftning som ritar om kartan. I en föränderlig värld finns det många olika orsaker till att ett välmående företag plötsligt vaknar upp i en ny verklighet. De beslut som tas där och då kan vara avgörande på både kort och lång sikt. ”Om du är väl förberedd och arbetar kontinuerligt med finansiella prognoser går det att fatta mer välgrundade beslut och ställa om verksamheten snabbare vid en kris. "  Jimmy Stenqvist Evegård är ekonom i grunden men är idag vd på Planacy, ett techbolag som har utvecklat ett innovativt systemstöd som effektiviserar och strömlinjeformar budget-, prognos- och planeringsprocesser för medelstora och stora företag. ”För att alltid ha bra och korrekta beslutsunderlag behöver man ha en kontinuerligt uppdaterad bild av verksamhetens finansiella framtid. Då behöver man arbeta frekvent och löpande med den finansiella planeringen och inte endast vid några få fasta tillfällen om året.” Ekonomer lägger oändligt mycket tid på att administrera processen, så som att förbereda och konsolidera hundratals Excelark Använd kompetensen på rätt saker  För mindre företag kan det fungera bra att prognostisera i Excel, men när processen är mer komplex och många personer är involverade blir det administrativt tungt och tar onödigt lång tid. För att de något större företagen ska kunna arbeta mer frekvent med sin prognos krävs därför ofta ett modernare systemstöd. “Förvånansvärt många stora företag sliter fortfarande i Excel eller arbetar med gamla systemstöd som inte är anpassade för deras processer och behov. Ekonomer lägger oändligt mycket tid på att administrera processen, så som att förbereda och konsolidera hundratals Excelark, istället för att lägga sin tid på att stödja verksamheten med sin kompetens och viktiga analyser.” Planacys vision är att förenkla ett kollaborativt och kontinuerligt arbete med finansiell planering Företag som förberett sig för att arbeta mer proaktivt och kontinuerligt med den finansiella planeringen kan istället omgående samla in input från ansvariga i verksamheten och snabbt skaffa sig en god överblick över förväntad resultat- och kassaflödesutveckling. Något som ger styrelsen, ledningen och verksamheten bättre beslutsunderlag. ”Planacys vision är att förenkla ett kollaborativt och kontinuerligt arbete med finansiell planering – att bidra till att arbetet med budget, prognos och planering blir mer proaktivt och värdeskapande och inte bara en administrativ process”, avslutar Jimmy Stenqvist Evegård. 1. Frigör controllern – minimera de manuella arbetsmomenten Datainsamling, datavalidering och konsolidering går att systematisera och automatisera. Då frigörs tid för business controllers att göra det de är experter på – att stödja verksamheten med finansiell och analytisk kompetens och därmed skapa mer värde för företaget. 2. Delegera arbetet till de som har störst insikt Med ett systemstöd är det enklare att delegera arbetet till de i verksamheten med störst insikter. Undvik att prognostisera på bokföringskonton och använd istället begrepp och KPI:er som alla i verksamheten förstår för att få så korrekta och kvalitativa antaganden som möjligt. 3. Identifiera hela kedjan av budgetdrivare… … och designa en process som tydligt visar vilka antaganden som påverkar vad, vad som driver intäkter och kostnader respektive positiva och negativa kassaflöden. Det handlar om att strömlinjeforma hela det finansiella planeringsarbetet – från försäljning, personalkostnader och resultaträkning till balansräkning och en automatiskt uppdaterad kassaflödesprognos. Visa mer Det här är en sponsrad artikel av Planacy. Sponsrade inlägg är en del av Breakits annonserbjudande. Inläggen skrivs inte av Breakits reportrar utan av vår kommersiella avdelning. Om du har frågor kring sponsrade inlägg, hör av dig till sales@breakit.se .

Jimmy Stenqvist Investments

1 Investments

Jimmy Stenqvist has made 1 investments. Their latest investment was in Planacy as part of their Angel on April 4, 2017.

CBI Logo

Jimmy Stenqvist Investments Activity

investments chart

Date

Round

Company

Amount

New?

Co-Investors

Sources

4/12/2017

Angel

Planacy

$0.29M

Yes

2

Date

4/12/2017

Round

Angel

Company

Planacy

Amount

$0.29M

New?

Yes

Co-Investors

Sources

2

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.