Predict your next investment

Holding Company
danir.se

See what CB Insights has to offer

Investments

31

About Danir

Danir is a Swedish holding company for the Olofsson family investments.

Danir Headquarter Location

Dockplatsen 1

Malmo, 211 19,

Sweden

+46 40-665 90 00

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Latest Danir News

Poolias styrelse avvisar Danir Resources budpliktsbud

Sep 14, 2020

Poolias styrelse rekommenderar aktieägarna att inte acceptera Danir Resources budpliktsbud Publicerad 2020-09-14 Dan Olofssons Danir Resources lämnade den 11 september 2020 lämnat ett budpliktsbud till aktieägarna i Poolia att överlåta samtliga sina aktier i Poolia till ett pris av 5,87 kronor kontant per aktie i Poolia. Danir Resources uppger sig äga aktier motsvarande 46,5 procent av aktierna och 72,3 procent av rösterna i Poolia och anger att budpliktsbudet lämnas i enlighet med de särskilda reglerna om budplikt i Takeover-reglerna. Styrelsen har uppdragit åt Erik Penser Bank  att avge en fairness opinion till stöd för styrelsens uttalande angående budpliktsbudet. Det framgår av ett pressmeddelande. Avseende budpliktsbudet om 5,87 kronor per aktie för de utestående aktierna i Poolia är styrelsens bedömning att budpliktsbudet inte reflekterar den långsiktiga potentialen i bolaget. Detta trots att budet representerar en premie om ca 13,0 procent i jämförelse med den aktiekurs som rådde innan Danir Resources förvärv av aktier i Poolia offentliggjordes. Styrelsens bedömning är att Poolia har en stark position i de marknadssegment där bolaget är aktivt och att den långsiktiga potentialen i Poolia inte beaktas i budpliktsbudet. Erik Penser Banks anser i sin fairness opinion att budpliktsbudet, med förbehåll för de förutsättningar och antaganden som anges i utlåtandet, inte är att betrakta som skäligt ur ett finansiellt perspektiv för innehavare av aktierna i Poolia. Mot denna bakgrund kan styrelsen inte rekommendera aktieägarna att acceptera budpliktsbudet. Styrelsen har med anledning av budpliktsbudet anlitat Eversheds Sutherland som legal rådgivare. DELA DEN HÄR ARTIKELN

Danir Investments

31 Investments

Danir has made 31 investments. Their latest investment was in BrainLit as part of their Series B on June 6, 2021.

CBI Logo

Danir Investments Activity

investments chart

Date

Round

Company

Amount

New?

Co-Investors

Sources

6/2/2021

Series B

BrainLit

$15.27M

No

1

12/17/2019

Series A

BrainLit

$11.71M

Yes

2

9/7/2019

Corporate Minority - II

Radinn

$1.55M

No

2

3/25/2019

Corporate Minority

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

Other Investors

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

Date

6/2/2021

12/17/2019

9/7/2019

3/25/2019

Round

Series B

Series A

Corporate Minority - II

Corporate Minority

Other Investors

Company

BrainLit

BrainLit

Radinn

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Amount

$15.27M

$11.71M

$1.55M

$99M

$99M

New?

No

Yes

No

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Co-Investors

Sources

1

2

2

10

10

Danir Team

1 Team Member

Danir has 1 team member, including current Chief Executive Officer, Johan Glennmo.

Name

Work History

Title

Status

Johan Glennmo

Chief Executive Officer

Current

Name

Johan Glennmo

Work History

Title

Chief Executive Officer

Status

Current

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.