Chongqing Qingyan Huaye Equity Investment Fund Partnership

Chongqing Qingyan Huaye Equity Investment Fund Partnership (重庆清研华业股权投资基金合伙企业) is based in China.

Chongqing Qingyan Huaye Equity Investment Fund Partnership (重庆清研华业股权投资基金合伙企业) is based in China.

See All Exits Recent Exits

Phone:

Fax:
China

Chongqing Qingyan Huaye Equity Investment Fund Partnership - Investments & Acquisitions

Show Real Data Chongqing Qingyan Huaye Equity Investment Fund Partnership Investments