Predict your next investment

accorservices.com

See what CB Insights has to offer

Investments

6

Portfolio Exits

3

About Accor Services

Accor Services bring to companies and communities creative and rewarding solutions for individual well-being and collective performance.

Accor Services Headquarter Location

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Latest Accor Services News

Zmiany w strukturach komunikacji i marketingu w Accor Services

Dec 17, 2019

Fot. : materiały prasowe Accor Services Polska zmienia struktury działu komunikacji i marketingu. Joanna Świerkosz, jako VP Marketing, Communication & Guest Experience, jest odpowiedzialna za marketing, guest experience oraz komunikację. Z kolei Agnieszka Kalinowska, jako Senior Communication Manager, obok dotychczasowych obowiązków z obszaru PR oraz organizacji eventów, przejęła działania związane z komunikacją korporacyjną oraz widocznością marek w Europie Wschodniej. Na stanowisku VP Marketing, Communication & Guest Experience Eastern Europe Joanna Świerkosz jest odpowiedzialna za działania marketingowe i rozwój marek znajdujących sie w portfolio Accor w Europie Wschodniej. Będzie również rozwijać działania na rzecz wzmacniania pozycji grupy hotelowej w obszarze Guest Experience. W związku z dynamicznym rozwojem firmy, odpowiada także za komunikację z partnerami biznesowymi. Świerkosz od 2015 r. zajmowała stanowisko VP Marketing & Guest Experience Poland and Eastern Europe. Posiada bogate doświadczenie dyrektorskie w marketingu branży hotelarskiej. Z Grupą Accor związana jest od 2005 r. Agnieszka Kalinowska jako Senior Communication Manager jest odpowiedzialna za działania komunikacyjne Accor Services i rozwój widoczności marek. Po tym jak spółka przejęła większość zadań związanych z komunikacją brandów znajdujących się w jej portfolio, będzie odpowiadać także za proces tworzenia tożsamości koorporacyjnej Accor i koordynację współpracy z agencjami PR poszczególnych rynków w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. W zespole wspierać ją będzie Franciszek Renaud, Junior Communication Manager, który odpowiada również za komunikację z partnerami. Kalinowska wcześniej zajmowała stanowisko Brand PR, events & sponsoring Manager Poland & Baltic States. Jest ekspertem w działaniach public relations, marketingowych oraz w organizacji eventów wewnętrznych grupy, jak i dla jej klientów takich jak targi, spotkania międzynarodowe, konwencje. Z grupą hotelową związana jest od 1993 r.

Accor Services Investments

6 Investments

Accor Services has made 6 investments. Their latest investment was in Staaff as part of their Series A on June 6, 2008.

CBI Logo

Accor Services Investments Activity

investments chart

Date

Round

Company

Amount

New?

Co-Investors

Sources

6/10/2008

Series A

Staaff

$0.55M

Yes

1/4/2002

Series C

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

4/9/2001

Series D - II

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

3/16/2001

Series B

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

10/13/2000

Series B

Subscribe to see more

$99M

Subscribe to see more

10

Date

6/10/2008

1/4/2002

4/9/2001

3/16/2001

10/13/2000

Round

Series A

Series C

Series D - II

Series B

Series B

Company

Staaff

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Amount

$0.55M

$99M

$99M

$99M

$99M

New?

Yes

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Co-Investors

Sources

10

10

10

10

Accor Services Portfolio Exits

3 Portfolio Exits

Accor Services has 3 portfolio exits. Their latest portfolio exit was Decolar on September 20, 2017.

Date

Exit

Companies

Valuation
Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model.

Acquirer

Sources

9/20/2017

IPO

$991

1

00/00/0000

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

10

00/00/0000

Subscribe to see more

Subscribe to see more

$991

Subscribe to see more

10

Date

9/20/2017

00/00/0000

00/00/0000

Exit

IPO

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Companies

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Valuation

$991

$991

Acquirer

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Sources

1

10

10

Accor Services Acquisitions

2 Acquisitions

Accor Services acquired 2 companies. Their latest acquisition was Motivano UK (62% stake) on September 05, 2008.

Date

Investment Stage

Companies

Valuation
Valuations are submitted by companies, mined from state filings or news, provided by VentureSource, or based on a comparables valuation model.

Total Funding

Note

Sources

9/5/2008

Acquired

9/12/2007

Unattributed

Subscribe to see more

$991

$99M

Subscribe to see more

10

Date

9/5/2008

9/12/2007

Investment Stage

Unattributed

Companies

Subscribe to see more

Valuation

$991

Total Funding

$99M

Note

Acquired

Subscribe to see more

Sources

10

Accor Services Team

1 Team Member

Accor Services has 1 team member, including former Chief Financial Officer, Olivier Granet.

Name

Work History

Title

Status

Olivier Granet

Chief Financial Officer

Former

Name

Olivier Granet

Work History

Title

Chief Financial Officer

Status

Former

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.