Yanjiewang's Acquisition

Yanjiewang was acquired by Shanghai Huiyue on July 31, 2018.

Yanjiewang (演界网) is a demo office material platform.…

Articles about Yanjiewang's Acquisition: