Simon Data's Series B Round

Simon Data raised a round of funding on July 30, 2018.

Simon Data, fka Radico, is a platform that uses data to improve a company's marketing. Simon Data unifies disparate data sources, connects data to a company's marketing channels, and runs rigorous tes…

Articles about Simon Data's Series B Round: