KalGene Pharmaceuticals' Series A Round

KalGene Pharmaceuticals raised a round of funding on November 27, 2017.

KalGene Pharmaceuticals focuses on the development of precision medicine therapeutics to slow the progression of Alzheimer's disease.…

Articles about KalGene Pharmaceuticals' Series A Round: