Jaakson Linnahooldus' Acquisition

Jaakson Linnahooldus was acquired by Eesti Keskkonnateenused on June 28, 2016.

Jaakson Linnahooldus is engaged in road works, street cleaning and maintenance.…

Articles about Jaakson Linnahooldus' Acquisition: