Guangkong Jingji's IPO

Guangkong Jingji raised a round of funding on July 18, 2018. Investors include Public.

Guangkong Jingji (光控精技) (HK: 03302) semiconductor products manufacturer.…

Articles about Guangkong Jingji's IPO: