Changchun Changsheng Life Sciences' Acquisition

Changchun Changsheng Life Sciences was acquired by Lianyungang Huanghai Machinery on July 13, 2015.

Changchun Changsheng Life Sciences is a biotechnology firm.…

Articles about Changchun Changsheng Life Sciences' Acquisition: