Predict your next investment

INDUSTRIAL | Basic Materials / Specialty Chemicals
uniflexitalia.it

See what CB Insights has to offer

Stage

Corporate Majority | Acquired

Valuation

$0000 

About Uniflex

Uniflex specializes in the production and sales of acrylic sealants and distribution of silicones and other construction chemicals.

Uniflex Headquarter Location

Via del Teroldego, 6 Mezzocorona

Trento, 38016,

Italy

Latest Uniflex News

Besparingar gav svarta siffror i Poolia

Jul 29, 2019

2019-07-26 08:42 Poolia kunde visa vinst under andra kvartalet, tack vare stora besparingar under året. Poolia kunde visa vinst under andra kvartalet, tack vare stora besparingar under året. "Detta trots att det andra kvartalet säsongsmässigt är det mest utmanande resultatmässigt för oss eftersom det innehåller sex helgdagar och fler klämdagar", skriver vd Jan Bengtsson i delårsrapporten. Bolagets rörelseresultat blev 2,9 miljoner kronor (-6,5). "På de flesta av våra marknader utbetalas så kallad helglön på röda dagar till våra konsulter. Det vill säga lön utan att konsulterna är i tjänst. Samtidigt tar vi betalt av kunderna per arbetad timme. Detta har påverkat resultatet negativt med 10 miljoner kronor i det andra kvartalet", skriver vd. I Sverige arbetar både Poolia och Uniflex aktivt med att effektivisera verksamheten. Det sker framförallt genom nya digitala verktyg. Poolia Sverige har under kvartalet vänt förra årets förlust till vinst på grund av kostnadsbesparingar och samtidigt ökat försäljningsinsatserna. Uniflex i Sverige har en stor del av sina kunder inom fordonsindustrin och byggsektorn. "Flera av dessa kunder har dragit ned kraftigt på inhyrningen till följd av deras egna svagare efterfrågan. Det i kombination med många helgdagar i kvartalet har lett till förlust för Uniflex i Sverige", heter det. I Tyskland har effekterna av den ändrade lagstiftningen för bemanningsbranschen som infördes 2018 fått väsentligt större negativ påverkan på Poolia än vad som förutspåddes. Åtgärder för att vända den tyska verksamheten påbörjades under det första kvartalet 2019 vilket har resulterat i att Poolias kostnadsmassa är lägre och aktivitetsnivå mot såväl kandidater som kunder är högre. Även i Tyskland har kvartalets helgdagar haft stor negativ påverkan på resultatet. I Finland och Norge fortsatte den positiva trenden och verksamheterna växer och levererar vinst, skriver Poolia. Under sommaren arbetar Poolia med att samordna Poolia Sveriges IT-plattform med Uniflex Sveriges. Förändringen kommer leda till ökad effektivitet och en årlig besparing på drygt 2 miljoner kronor. Projektkostnaden för detta uppgår till 1 miljon kronor och kommer belasta resultatet i det tredje kvartalet. Direkt Affärsvärlden

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Uniflex Patents

Uniflex has filed 24 patents.

The 3 most popular patent topics include:

  • ATC codes
  • Electronics manufacturing
  • Mirrors
patents chart

Application Date

Grant Date

Title

Related Topics

Status

6/8/2020

10/12/2021

Radiometry, Spectroscopy, Transition metals, Building engineering, Mirrors

Grant

00/00/0000

00/00/0000

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

00/00/0000

00/00/0000

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

00/00/0000

00/00/0000

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

00/00/0000

00/00/0000

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Application Date

6/8/2020

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

Grant Date

10/12/2021

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

00/00/0000

Title

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Related Topics

Radiometry, Spectroscopy, Transition metals, Building engineering, Mirrors

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Status

Grant

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.