Predict your next investment

Corporation
RISK & SECURITY | Security Products
schat-harding.com

See what CB Insights has to offer

Stage

Acq - Fin | Alive

About Umoe Schat-Harding

Schat-Harding is a global supplier of maritime life-saving systems, with the worldwide service network of the industry. Schat-Harding has production facilities in Europe, Asia and the USA. The company's head office is in Rosendal in Kvinnherad municipality, Norway.In June 2013, Umoe Schat-Harding was acquired by Herkules Private Equity. The valuation of Umoe Schat-Harding was undisclosed. Other terms of the deal were not released.

Umoe Schat-Harding Headquarter Location

Fornebuveien 84

Lysaker, N-1366,

Norway

+47 45 86 74 47

Latest Umoe Schat-Harding News

Herkules Capital - Herkules kjøper Umoe Schat-Harding og Noreq

Jun 17, 2013

  Herkules kjøper Umoe Schat-Harding og Noreq Herkules Private Equity har signert kontrakter om kjøp av Umoe Schat-Harding AS og Noreq AS. Sammen vil de to selskapene bli verdens ledende leverandør av maritimt livredningsutstyr. Mandag 10. juni signerte Herkules en avtale om kjøp av Umoe Schat-Harding AS. Kjøpet gjøres i samarbeid med eierne i Noreq AS, som samtidig selger Noreq til Herkules og reinvesterer betydelige beløp i det kombinerte selskapet. Transaksjonene forventes å være endelig gjennomført i første halvdel av juli. Hensikten med oppkjøpet er å bygge videre på Schat-Hardings og Noreqs sterke markedsposisjoner i et nytt og felles selskap. For 2013 forventer selskapene en samlet omsetning på rundt NOK 1,2 milliarder. 'Schat-Harding og Noreq utfyller hverandre på en svært god måte. Når vi nå forener den samlede kompetansen og leveringskraften i de to selskapene, skal kundene våre bli enda tryggere på utstyrsleveranser, service og kostnadsnivå', uttaler Styrk Bekkenes, administrerende direktør i Noreq og største investor etter Herkules. Viderefører det beste fra begge selskaper Det globale markedet for livredningsutstyr er i dag sterkt fragmentert. Det er et tydelig behov for større og mer robuste aktører, noe kombinasjonen av Schat-Harding og Noreq vil bidra til. Schat-Harding har lenge vært en ledende internasjonal aktør, har en unik posisjon i offshoremarkedet i Nordsjøen og har verdens største servicenettverk for livredningsutstyr. Noreq har på få år bygget seg opp til å være en betydelig aktør med en sterk internasjonal tilstedeværelse. Begge selskaper har vært tidlig ute med produkter og løsninger som tilfredsstiller nye og skjerpede sikkerhetskrav i offshorenæringen. Herkules Private Equity Fund III blir hovedeier i det nye selskapet. Herkules er Norges største private equity-aktør, med solid erfaring i å eie og utvikle virksomheter. Posisjonert for regelendringer på norsk sokkel Det pågår en prosess for å fastlegge nye regler for offshore livbåter på norsk sokkel, som forventes gjeldende fra 2015. 'Det nye regelverket for livbåter på norsk sokkel vil være en viktig vekstdriver for Schat-Harding som markedsleder. Samtidig vil Schat-Harding og Noreq i fellesskap kunne ta den ledende posisjonen internasjonalt både innen offshore, cruise og til handelsflåten. Som det ledende aktive eierfondet i Norge er vi godt posisjonert til å bygge en global markedsleder med et norsk utgangspunkt', sier Morten Blix, Senior Partner i Herkules Capital. Verdens største servicenettverk Schat-Harding har verdens største servicenettverk for livredningsutstyr, noe som er en viktig konkurransefordel også for selskapets utstyrsleveranser. Gjennom kombinasjonen med Noreq vil Schat-Harding bli den naturlige servicepartneren for Noreqs installerte base av 4.200 enheter internasjonalt. 'Vi står overfor betydelige vekstmuligheter gjennom tilleggsoppkjøp og organisk vekst. Herkules sin tilgang på kapital og vekstkompetanse blir viktige bidragsytere for å realisere markedsmulighetene i årene som kommer', sier Birger Gråthen, administrerende direktør i Umoe Schat-Harding Services. Ledende på innovasjon Det er de to mest innovative leverandørene av livredningsutstyr som nå satser videre sammen. Schat-Hardings livbåttype FF 1200 er verdens første som fullførte en fullskalatest etter de nye kravene for fritt-fall-livbåter på norsk kontinentalsokkel. FF 1200 har også rekorden for verdens høyeste fritt-fall, med et stup på 65,1 meter. 'Med Herkules som ny kapitalsterk hovedeier vil vi kunne videreføre vår produktutvikling og vokse inn i nye markeder utfra vår ledende posisjon i Nordsjøen', sier Geir Arne Veglo administrerende direktør i Umoe Schat-Harding Equipment. Noreq har de siste årene hatt stor suksess internasjonalt med sin nye serie «lukkede» livbåtdaviter, der alle vitale komponenter i davitene ligger innvendig i davitkonstruksjonen - trygt beskyttet mot krevende værforhold og slitasje. De nye davitene er innovative og gir betydelige kostnadsreduksjoner i forbindelse med montering og vedlikehold. 'Innovasjon skal fremdeles ha høy prioritet i det nye selskapet. Samtidig skal vi ha et sterkt fokus på at våre løsninger totalt sett også skal være de mest prisgunstige for både eksisterende kunder hos Schat-Harding og Noreq - og ikke minst for nye kunder', sier Styrk Bekkenes. 'Jeg har eid Umoe Schat-Harding i 26 år. Selskapet har hatt krevende år men ansatte og ledelse har gjennomført en imponerende snuoperasjon og selskapet er posisjonert for lønnsom vekst. 2012 var det beste året i selskapets historie. Tiden er nå inne for nye eiere med kunnskap og kapital. Jeg er overbevist om at kombinasjonen med Noreq vil styrke begge selskap og at Herkules vil være en god eier som bidrar til fortsatt rask vekst og utvikling fra en norsk base', sier Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef og eier i Umoe Gruppen.  

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.