Search company, investor...

Stage

Acquired | Acquired

About Teterower Fleisch

Teterower Fleisch is a meat processor that slaughters cattle, pigs, and lambs.

Headquarters Location

Koppelbergstrasse 2

Teterow, D-17166,

Germany

+49(0)3996-166-0

Loading...

Loading...

Latest Teterower Fleisch News

Danish Crown køber tysk slagteri

Jan 11, 2017

Med opkøbet bliver Danish Crown med et slag det femtestørste kreaturslagteri i Tyskland og en væsentlig spiller på Nordeuropas marked for økologisk oksekød. January 11, 2017 02:30 ET | Source: Danish Crown A/S Randers, den 11. januar 2017, 2017-01-11 08:30 CET (GLOBE NEWSWIRE) --   Danish Crown køber aktiviteterne i det tyske kreaturslagteri Teterower Fleisch. Dermed bliver Danish Crown det femtestørste kreaturslagteri i Tyskland. Købsprisen offentliggøres ikke. Teterower Fleisch, der ligger i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i det tidligere Østtyskland, omsætter for ca. 1,1 mia. kr. om året, slagter 110.000 kreaturer årligt, har 187 medarbejdere og er privatejet. Tæt ved 20 procent af kreaturslagtningerne i Teterower Fleisch er økologiske. Firmaet har endvidere svine- og lammeslagtning, men fokus er altså på kreaturaktiviteten. - Den tyske virksomhed passer fornemt ind i Danish Crowns nye 4WD-strategi, hvor vi specielt for oksekødsdivisionen ønsker, at den skal vokse og udgøre en større andel af Danish Crowns samlede aktiviteter - samtidig med, at der skal satses på mere økologi og forædling,  siger CEO Jais Valeur. Danish Crowns oksekødsdivision har i dag også betydelige slagteaktiviteter i den nordtyske by Husum, hvor der slagtes tæt ved 90.000 dyr årligt. Planen er efter overtagelsen at drive Danish Crown Beefs eksisterende slagteaktiviteter i Husum og nyerhvervelsen i Teterow som en integreret enhed med fokus på specialisering og udnyttelse af salgssynergier mellem de to selskaber. - Vi er sikre på, at vi kan skabe yderligere vækst ved at integrere den tyske forretning. Vi får adgang til en større tysk råvarebase, og den tyske virksomhed får adgang til Danish Crown Beefs markeder i hele verden, siger direktør Finn Klostermann, Danish Crown Beef. Danish Crowns topledelse erklærede i starten af november ved lanceringen af den nye, femårige strategiplan for koncernen, at Danmark, Sverige, England og Polen nu var udpeget som virksomhedens naturlige hjemmemarkeder – mens Tyskland ikke længere havde samme status. Set i det lys kan et opkøb af et slagteri i Tyskland virke overraskende, men det er der en forklaring på: - Mere end halvdelen af Teterower Fleischs salg foregår faktisk udenfor Tyskland, eksempelvis på markeder, hvor Danish Crown Beef har udsigt til vækst – herunder Sverige og Sydeuropa. Så den geografiske placering er blot et udgangspunkt for gode råvarer til alle Danish Crown Beefs markeder. I Tyskland har vi succes med oksekød, men som en nichevirksomhed, der leverer højværdikød til industrikunder og til foodservice-markedet. Den position kan vi yderligere styrke og udbygge med dette opkøb. Vi har derimod – fuldstændig i tråd med 4WD-strategien – fravalgt at gå direkte ind i det konkurrenceprægede, tyske detailsegment. Der mener vi ikke, at vi kan tjene penge, siger Finn Klostermann. Den hidtidige, lokale ledelse i Teterower Fleisch fortsætter uændret for at fastholde den stærke, lokale forankring af virksomheden – suppleret med ledelseskræfter fra Danish Crown Beef. Aftalen om overtagelse af Teterower Fleisch er anmeldt til den tyske konkurrencemyndighed Bundeskartellamt og er ikke endelig, før der er sket godkendelse herfra. Pressechef Jens Hansen, mobil +45 51 600 720 Related Articles

Teterower Fleisch Frequently Asked Questions (FAQ)

  • Where is Teterower Fleisch's headquarters?

    Teterower Fleisch's headquarters is located at Koppelbergstrasse 2, Teterow.

  • What is Teterower Fleisch's latest funding round?

    Teterower Fleisch's latest funding round is Acquired.

  • Who are the investors of Teterower Fleisch?

    Investors of Teterower Fleisch include Danish Crown.

Loading...

Loading...

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.