Search company, investor...
Search

The profile is currenly unclaimed by the seller. All information is provided by CB Insights.

Stage

Corporate Majority | Acquired

About Rewir

Rewir acts as a broker of grains.

Rewir Headquarters Location

Montevideo,

Uruguay

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Latest Rewir News

Nya kunder och uppdrag till Intellecta

Oct 22, 2014

Nya kunder och uppdrag till Intellecta      October 22, 2014 02:05 ET | Source: Intellecta AB Intellectas bolag har vunnit flera nya kunder och uppdrag under tredjekvartalet. Fler och fler uppdrag är samarbetsprojekt mellan Intellectas olikabolag, vilket är helt i linje med koncernens strategi och vision. Blandkoncernens 30 största kunder är ca en tredjedel ett resultat av samarbete mellankoncernens bolag.Här ett axplock av nya samarbeten:1. Jyske Aas väljer Bysted A/S och Propeople för sin upplevelsekommunikation.Uppdraget att utveckla place-brandingkommunikation för att marknadsföra JyskeAas och nordjyllands natur har i tuff konkurrens gått till Intellecta-bolagenBysted A/S och Propeople i Köpenhamn. Jyske Aas är Europas nordligaste ås sombildades för mer än 12 000 år sedan. Uppdraget syftar till att stärka turismenoch öka besöken till Jylland och omfattar digital story telling på rast-ochinformationsplatser kring åsen för att berätta om platsens natur, geologi ochkulturhistoria för turister året runt.2. Exportkreditnämnden väljer Hilanders och Intellecta Corporate för sin nyastrategiska kommunikation.Uppdraget omfattar bl.a. strategisk kommunikation, arbete på konceptuell nivå,kampanjer samt årsredovisning.3. Acando och Connecta väljer Rewir för att stötta varumärkesfusion.De två konsultbolagen Acando och Connecta ska bli ett, och verka under ett ochsamma varumärke. Rewir har fått förtroendet att stötta varumärkesfusionenutifrån det strategiska och visuella perspektivet. Med hjälp av envarumärkesplattform och en ny visuell identitet ska Rewir bidra till att läggagrunden för det nya bolagets resa, både internt och på marknaden.För mer information, vänligen kontakta:Lotta Boman, Informations- och kommunikationschef, Intellecta AB         + 46 70735 0702Bo Søby Kristensen, VD Bysted A/S          + 45 23 24 46 76Jesper Malmborg, VD Propeople Denmark,                                       + 45 20 41 20 33Christina Karlsson Kazeem, VD Hilanders                                                 + 46 73 211 30 52Anders Borg, VD Intellecta Corporate AB                  + 46 70 547 31 34Johannes Bergh, VD RewirAB                                                                    + 46 76182 02 28Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S,Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, PropeopleGroup ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernenhar ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland,Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina. Related Articles

  • Where is Rewir's headquarters?

    Rewir's headquarters is located at Montevideo.

  • What is Rewir's latest funding round?

    Rewir's latest funding round is Corporate Majority.

  • Who are the investors of Rewir?

    Investors of Rewir include Cooperativa Agraria.

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.