Predict your next investment

preVet company logo
MOBILE & TELECOMMUNICATIONS | Mobile Software & Services
prevet.se

See what CB Insights has to offer

Stage

Series A | Alive

Total Raised

$2.12M

Last Raised

$1.75M | 10 mos ago

About preVet

preVet is a digital documentation and communication tool for horse owners and veterinarians.

preVet Headquarter Location

Lunsen Nyby 5

Uppsala, 755 98,

Sweden

0735-122-857

Latest preVet News

Två UIC-bolag vann näringslivspriset Bona Postulata

Apr 4, 2019

Två UIC-bolag vann näringslivspriset Bona Postulata Varje år får tio företag i Uppsala län ta emot näringslivspriset Bona Postulata. I år är två av de tio vinnarna UIC-bolag: APR Technologies och preVet. Även de tidigare UIC-bolagen Quixel och Polymore fanns med bland de vinnande bolagen. Bona Postulata är ett näringslivspris som vill uppmuntra Uppsalaföretag med stark tillväxtpotential. Bakom priset står 18 välkända företag och näringslivsorganisationer i Uppsala län. Priset ger de vinnande företagen värdefulla kontakter, mentorskap och kvalificerad utbildning för att ytterligare stärka deras företagarkompetens. De vinnande UIC-bolagen är: PreVet utvecklar en samarbetsplattform som underlättar kommunikationen mellan bl a hästägare och veterinär där all dokumentation samlas och kan följa djuret vid vård och eventuell försäljning. Plattformen bidrar till effektiviserad vårdhantering, ökat välmående och sänkta skadeersättningskostnader. Även de tidigare UIC-bolagen Quixel och Polymore tilldelades Bona Postulata. Quixel är en programvaruutgivare som 3D-skannar miljöer över hela världen, från enskilda sandkorn till hela bergsmassiv eller landskap. Tjänsten används framför allt till spel och filmindustri, exempelvis i filmen Djungelboken. Polymore är en av världens ledande tillverkare av så kallade upplösare för flytande polymerer för användning inom vattenbehandlingsprocesser och avloppsreningsverk. Företagen får, eller har fått stöd, i sin affärsutveckling genom UICs affärsutvecklingsprogram. Övriga vinnare av Bona Postulata 2019 är: Leijon Stenugnsbageri & Konditori, PeptiSystems,  App Schack, Fallskyddspecialisterna, Knivsta Motor och Graphmatech. Om UIC UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer, och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC stödjer entreprenörer, forskare, innovatörer och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till innovativa projekt och tillväxtföretag som vill utvecklas, skala upp och nå en internationell marknad. Syftet är att påskynda tiden till marknad samt minska riskerna i tidiga och avgörande skeden. UIC tar inga ägarandelar och vänder sig till projekt och bolag inom alla branscher, exempelvis life science, ICT och teknik. Ett stort närverk av personer från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner vägleder tillsammans med UIC bolagen i deras affärsutveckling. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.