Predict your next investment

PKP Polskie Linie Kolejowe company logo
INDUSTRIAL | Construction
plk-sa.pl

See what CB Insights has to offer

About PKP Polskie Linie Kolejowe

PKP Polskie Linie Kolejowe is a manager of Poland rail network. The company provides maintenance of rail tracks, conducting the trains across the country, scheduling train timetables, and management of railway land. The company offers infrastructure services and maintenance, security, running train traffic, investments, safety, and other related services. It is based in Warsaw, Poland.

PKP Polskie Linie Kolejowe Headquarter Location

ul. Targowa 74

Warsaw, 03-734,

Poland

Latest PKP Polskie Linie Kolejowe News

Rządowy program Kolej Plus może okazać się niewypałem

Aug 25, 2020

Rosnące koszty i rozciągnięty do 2028 r. harmonogram inwestycji mogą zniechęcić samorządy do udziału w rządowym programie, który ma poprawić dostęp do kolei - pisze „Rzeczpospolita”. Już tylko dwa dni zostały samorządom na dołączenie do programu Kolej Plus mającego wspierać budowę brakujących połączeń kolejowych. Choć wnioski o 85-procentowe dofinansowanie inwestycji spółka PKP Polskie Linie Kolejowe (PLK) przyjmowała od końca maja, do wczoraj złożono ich zaledwie 13. Mimo to Ministerstwo Infrastruktury nie traci optymizmu: - Samorządy mają czas do 26 sierpnia i spodziewamy się, że zgłoszeń będzie więcej - informuje „Rz” Szymon Huptyś, rzecznik resortu. Jak czytamy w dzienniku, nie można jednak wykluczyć, że zapowiadany od 2018 r. i wart 6,5 mld zł program (w tym 5,6 mld zł dotacji z kasy państwa) okaże się niewypałem, gdyż nawet 15-procentowy udział w nakładach będzie dla wielu samorządów zbyt kosztowny. W dodatku efekty pojawią się w dalekiej perspektywie - realizacja inwestycji zacznie się rozkręcać dopiero za cztery lata. Nie brak też opinii, że Kolej Plus, która według deklaracji rządu ma eliminować wykluczenie komunikacyjne poprzez zapewnienie dostępu do kolei, jeszcze bardziej pogłębi regionalne różnice w infrastrukturze. - Skorzystają bogate województwa będące liderami w transporcie publicznym, a w regionach mniej zamożnych, gdzie kolej jest szczególnie potrzebna, nie będzie pieniędzy na wkład własny - ostrzega Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej w rozmowie z dziennikiem. Czym jest program Kolej Plus? Głównym celem zaplanowanego do 2028 r. programu jest połączenie miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców z miastami wojewódzkimi. Kolej Plus zakłada modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe: nowe przystanki, mijanki czy łącznice kolejowe. Niestety, do zakończenia naboru wniosków i podpisania umów z samorządami nie można wskazać, jakie inwestycje i kiedy zostaną zrealizowane. Więcej na ten temat w „Rzeczpospolitej” .

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

PKP Polskie Linie Kolejowe Web Traffic

Rank
Page Views per User (PVPU)
Page Views per Million (PVPM)
Reach per Million (RPM)
CBI Logo

PKP Polskie Linie Kolejowe Rank

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.