Search company, investor...

OptiFreeze

optifreeze.se

Stage

IPO | IPO

Date of IPO

5/15/2020

Market Cap

0.31B

About OptiFreeze

OptiFreeze is a food production company with a patented technology that preserves the taste, shape, and texture of vegetables, fruits, and berries throughout the freezing and thawing process. The company has developed methods that can improve the shelf life of vegetables, fresh-cut fruits, flower cuttings, and other plants. The same technology can be used to dry fruits, vegetables, herbs, and spices aiming to reduce the drying time while preserving the fresh-like taste, smell, and color. OptiFreeze is headquartered in Lund, Sweden, and was founded by researchers at the Institute of Food Technology at the University of Lund.

Headquarters Location

Kalkstensvägen 16

Lund, 224 78,

Sweden

Missing: OptiFreeze's Product Demo & Case Studies

Promote your product offering to tech buyers.

Reach 1000s of buyers who use CB Insights to identify vendors, demo products, and make purchasing decisions.

Missing: OptiFreeze's Product & Differentiators

Don’t let your products get skipped. Buyers use our vendor rankings to shortlist companies and drive requests for proposals (RFPs).

OptiFreeze Patents

OptiFreeze has filed 4 patents.

The 3 most popular patent topics include:

  • Food preservation
  • Soft tissue disorders
  • Carnivory
patents chart

Application Date

Grant Date

Title

Related Topics

Status

3/18/2016

Food preservation, Soft tissue disorders, Connective and soft tissue neoplasms, Food science, Food safety

Application

Application Date

3/18/2016

Grant Date

Title

Related Topics

Food preservation, Soft tissue disorders, Connective and soft tissue neoplasms, Food science, Food safety

Status

Application

Latest OptiFreeze News

ArcAroma AB: 200901 ArcAroma AB säljer samtliga aktier i OptiFreeze AB

Sep 1, 2020

| Source: ArcAroma AB Pressmeddelande 2020-09-01 ArcAroma AB (ArcAroma), som har varit medgrundare och största ägare i OptiFreeze AB, väljer av strategiska skäl att realisera sin investering i OptiFreeze. ArcAroma avyttrar sitt ägande i OptiFreeze för att frigöra kapital för nya affärsmöjligheter inom FoodTech. Nya aktieägare, förmedlade av Erik Penser Bank i OptiFreeze, förvärvar samtliga av ArcAromas aktier i bolaget till ett värde av 43,4 MSEK. Priset för transaktionen blev 27,10 kr per aktie, vilket motsvarar en rabatt om drygt 9 % mot stängningskurs. ”Marknadsaktiviteter har trots Coronakrisen öppnat upp nya möjligheter för oss att stärka vår marknadsnärvaro inom affärsområdet FoodTech. Vi ser nu ökade möjligheter till en accelerad tillväxt av bolaget. Jag är övertygad om att OptiFreeze kommer  ha en fortsatt mycket god tillväxt och att vårt samarbete kommer att fortsätta”, säger Johan Möllerström CEO ArcAroma. Värdeutvecklingen för ArcAromas innehav har varit god under tiden som aktieägare. En bidragande faktor  har varit skiftet i OptiFreeze affärsfokus från frysoptimering till växtförädling. ArcAromas högsta prioritet i processen har varit att hitta nya långsiktiga ägare till innehavet i OptiFreeze. Nu kommer vårt fokus vara att bygga ett ökat bolagsvärde genom en accelerad utveckling av affärerna inom våra prioriterade applikationsområden för FoodTech. Vi har möjlighet att kraftfullare ta en position i marknaden med CEPT® plattformen  kopplat till att  vi ser en stor investeringsvilja för ökad processeffektivitet och hållbarhet . För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO                    Om ArcAroma AB (publ) ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se . www.arcaroma.com .

OptiFreeze Frequently Asked Questions (FAQ)

  • Where is OptiFreeze's headquarters?

    OptiFreeze's headquarters is located at Kalkstensvägen 16, Lund.

  • What is OptiFreeze's latest funding round?

    OptiFreeze's latest funding round is IPO.

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.