Predict your next investment

FOOD & BEVERAGES | Food safety & preservation
optifreeze.se

See what CB Insights has to offer

Stage

IPO | IPO

Date of IPO

5/15/2020

Market Cap

1.58B

About OptiFreeze

OptiFreeze is a food production company with a patented technology that preserves the taste, shape, and texture of vegetables, fruits, and berries throughout the freezing and thawing process. The company has developed methods that can improve the shelf life of vegetables, fresh-cut fruits, flower cuttings, and other plants. The same technology can be used to dry fruits, vegetables, herbs, and spices aiming to reduce the drying time while preserving the fresh-like taste, smell, and color. OptiFreeze is headquartered in Lund, Sweden, and was founded by researchers at the Institute of Food Technology at the University of Lund.

OptiFreeze Headquarter Location

Kalkstensvägen 16

Lund, 224 78,

Sweden

Latest OptiFreeze News

ArcAroma AB: 200901 ArcAroma AB säljer samtliga aktier i OptiFreeze AB

Sep 1, 2020

| Source: ArcAroma AB Pressmeddelande 2020-09-01 ArcAroma AB (ArcAroma), som har varit medgrundare och största ägare i OptiFreeze AB, väljer av strategiska skäl att realisera sin investering i OptiFreeze. ArcAroma avyttrar sitt ägande i OptiFreeze för att frigöra kapital för nya affärsmöjligheter inom FoodTech. Nya aktieägare, förmedlade av Erik Penser Bank i OptiFreeze, förvärvar samtliga av ArcAromas aktier i bolaget till ett värde av 43,4 MSEK. Priset för transaktionen blev 27,10 kr per aktie, vilket motsvarar en rabatt om drygt 9 % mot stängningskurs. ”Marknadsaktiviteter har trots Coronakrisen öppnat upp nya möjligheter för oss att stärka vår marknadsnärvaro inom affärsområdet FoodTech. Vi ser nu ökade möjligheter till en accelerad tillväxt av bolaget. Jag är övertygad om att OptiFreeze kommer  ha en fortsatt mycket god tillväxt och att vårt samarbete kommer att fortsätta”, säger Johan Möllerström CEO ArcAroma. Värdeutvecklingen för ArcAromas innehav har varit god under tiden som aktieägare. En bidragande faktor  har varit skiftet i OptiFreeze affärsfokus från frysoptimering till växtförädling. ArcAromas högsta prioritet i processen har varit att hitta nya långsiktiga ägare till innehavet i OptiFreeze. Nu kommer vårt fokus vara att bygga ett ökat bolagsvärde genom en accelerad utveckling av affärerna inom våra prioriterade applikationsområden för FoodTech. Vi har möjlighet att kraftfullare ta en position i marknaden med CEPT® plattformen  kopplat till att  vi ser en stor investeringsvilja för ökad processeffektivitet och hållbarhet . För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, CEO                    Om ArcAroma AB (publ) ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se . www.arcaroma.com .

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

OptiFreeze Patents

OptiFreeze has filed 3 patents.

The 3 most popular patent topics include:

  • Soft tissue disorders
  • Connective and soft tissue neoplasms
  • Food preservation
patents chart

Application Date

Grant Date

Title

Related Topics

Status

3/18/2016

Food preservation, Soft tissue disorders, Connective and soft tissue neoplasms, Food science, Food safety

Application

00/00/0000

00/00/0000

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

00/00/0000

00/00/0000

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Application Date

3/18/2016

00/00/0000

00/00/0000

Grant Date

00/00/0000

00/00/0000

Title

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Related Topics

Food preservation, Soft tissue disorders, Connective and soft tissue neoplasms, Food science, Food safety

Subscribe to see more

Subscribe to see more

Status

Application

Subscribe to see more

Subscribe to see more

OptiFreeze Web Traffic

Rank
Page Views per User (PVPU)
Page Views per Million (PVPM)
Reach per Million (RPM)
CBI Logo

OptiFreeze Rank

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.