Predict your next investment

FINANCIAL | Real Estate / Commercial Real Estate Development
nordicdevelopmentgroup.com

See what CB Insights has to offer

Founded Year

2007

Stage

Other Investors | Alive

About Nordic Development Group

Nordic Development Group is engaged in property development.

Nordic Development Group Headquarter Location

Nytorv 11

3 9000,

Denmark

Latest Nordic Development Group News

Realia A/S overdrager kapitalandele i Tetris A/S, Tetris Holding ApS og Nordic Development Group Holding ApS til Stensdal Group A/S

Sep 30, 2014

Realia A/S overdrager kapitalandele i Tetris A/S, Tetris Holding ApS og Nordic Development Group Holding ApS til Stensdal Group A/S      September 30, 2014 06:43 ET | Source: Realia A/S Fondsbøsmeddelelse nr. 05 - 2014 Indberettet til Nasdaq OMX Copenhagen den 30. september 2014.Realia A/S overdrager kapitalandele i Tetris A/S, Tetris Holding ApS og NordicDevelopment Group Holding ApS til Stensdal Group A/SIdet der henvises til det i Realia A/S gennemførte strategiskifte, har selskabetd.d. indgået aftale om overdragelse af sine kapitalandele i Tetris A/S, TetrisHolding ApS og Nordic Development Group Holding ApS til Stensdal Group A/S.Overdragelserne har virkning fra 30. september 2014.Overdragelserne sker på vilkår fastsat på baggrund af eksternt indhentedeværdiansættelser af selskaberne henholdsvis de selskaberne tilhørende aktiver ogindebærer samlet en overdragelsessum for kapitalandelene på ca. DKK 20,5 mill.Pr. 31. marts 2014 udgjorde den bogførte værdi heraf DKK 25,4 mill., hvilketindebærer et tab i forhold til den bogførte værdi på DKK 4,9 mill.Realia A/S finansierer delvist overdragelsen, ved Stensdal Group A/S' udstedelseaf et gældsbrev, med markedskonform rentesats og med pant i de overdragnekapitalandele.Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:Søren Stensdal, bestyrelsesformandss@realia.dk eller (+45) 2810 0121Stig Wadmann, CEOsw@realia.dk eller (+45) 2374 1023[HUG#1859644] Related Articles

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.