Predict your next investment

See what CB Insights has to offer

About Milog

Milog Headquarter Location

Latest Milog News

Czy MiLoG nadal obowiązuje na terenie Niemiec?

Feb 20, 2020

Fot. : materiały prasowe Wprowadzona od 1 stycznia 2015 roku ustawa o płacy minimalnej w Niemczech budzi ogromny niepokój wielu firm transportowych w Polsce. Czy MiLoG nadal obowiązuje i kogo dotyczy? Czy MiLoG nadal obowiązuje? Niemiecka ustawa o płacy minimalnej, tzw. MiLoG, obowiązuje nie tylko niemieckich, ale także polskich kierowców. Każdy pracujący na terenie Niemiec musi otrzymywać minimalną stawkę godzinową. Od 2020 roku została ona podniesiona i wynosi obecnie 9,35 euro na godzinę. Ocrk.pl odnotowuje wzrost kontroli polskich firm transportowych z roku na rok. Za brak przestrzegania niemieckich regulacji firmom transportowym grożą wysokie kary, sięgające 500000 Euro. Przepisy zobowiązują właścicieli firm przewozowych do zgłaszania delegowania pracowników na teren Niemiec. Kogo obowiązuje MiLoG? Niemieckie rozporządzenie Mindestlohngesetz obowiązuje każdą firmę, która deleguje zatrudnionego pracownika do pracy na terenie Niemiec. Przewozy towarów lub osób oraz przewozy kabotażowe tam wykonywane zobowiązują pracodawcę do rozliczania płacy minimalnej w Euro. Od 1 stycznia bieżącego roku do płacy minimalnej MiLoG nie wlicza się dodatku za staż pracy, został on bowiem wyłączony z katalogu dodatków wliczanych do stawki minimalnej. Dla wielu przedsiębiorców jest to poważna zmiana, gdyż wymusza wprowadzenie zmian w umowach z pracownikami. Nieprawidłowa interpretacja niemieckich przepisów może skutkować nałożeniem kary na firmę. Kto jest wyłączony z przestrzegania MiLoG? Regulacje MiLoG nie dotyczą przejazdów tranzytowych przez Niemcy. Przedsiębiorca nie ma obowiązku zgłaszania oraz naliczania minimalnej płacy według niemieckich stawek, jeżeli kierowca wprawdzie przejeżdża przez Niemcy, jednak punkt docelowy leży poza ich granicami, nawet jeżeli na terenie Niemiec zatrzymuje się on na odpoczynek. Jeżeli jednak na terenie tego kraju nastąpiłby rozładunek lub załadunek, wtedy transport ten nie mógłby być wyłączony z ustaleń o ustawowej płacy minimalnej. Regulacje nie obejmują osób prywatnych oraz tych, którzy świadczą usługi transportowe w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.