Search company, investor...
Search

The profile is currenly unclaimed by the seller. All information is provided by CB Insights.

lagermixrullportar.se

Stage

Acquired | Acquired

About Lagermix Rullportar

Lagermix Rullportar delivers complete solutions for installations of rental storage. These solutions includes complete 'self-storage' interiors or storage areas for rental or storage buildings.

Lagermix Rullportar Headquarters Location

Svarmarevagen 25

Falkenberg, 311 72,

Sweden

+46 (0)346 80880

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Latest Lagermix Rullportar News

Troax förvärvar ledande leverantör av inredning till uthyrningsförråd

Oct 16, 2015

October 16, 2015 02:00 ET | Source: Troax Group AB Hillerstorp 16 oktober, 2015 08:00 CETTroax AB, vilket ingår i Troax Group AB, förvärvar samtliga aktier i LagermixRullportar AB per 2015-10-01, med en beräknad årsomsättning på ca 10 MSEK.Lagermix Rullportar (www.lagermixrullportar.se) levererar kompletta lösningartill anläggningar för uthyrningsförråd. Dessa lösningar inkluderar kompletta”self-storage” inredningar eller förrådsutrymmen till hyres- ellerförrådsfastigheter.Lagermix Rullportar finns i Falkenberg, men levererar och installerar över helaSverige och övriga Norden.Troax satsar på konceptet ”self-storage” och detta förvärv ska ses som ett led idenna satsning. ”Detta är ett viktigt steg i att utöka Troax erbjudande inom detväxande segmentet för ”self-storage”, kommenterar Thomas Widstrand, VD TroaxGroup AB.Det blir ingen eller marginell påverkan på Troax Group AB vinst per aktie.Bolaget kommer integreras i Troax och ges nya möjligheter till tillväxt utanförSverige, som fram tills nu varit Lagermix Rullportar huvudsakliga marknad.Grundaren Jens Pedersen kommer att fortsätta verka i bolaget och ge kundernasamma utmärkta service som tidigare. ”I och med detta förvärv kommer jag attkunna ägna mer tid åt kunder och nya marknader vilket jag ser fram emot”,avslutar Jens Pedersen, grundare Lagermix Rullportar.Hillerstorp den 16 oktober 2015Troax Group AB (publ)För ytterligare information vänligen kontakta:Thomas Widstrand, President and CEO, Troax Group AB, Tel +46 (0)370-828 31,thomas.widstrand@troax.comJens Pedersen, Säljare, Lagermix Rullportar AB, Tel +46 (0)346-808 80,jens@lagermix.seJonas Rydqvist, Nordenchef, Troax Nordic AB, Tel +46 (0)370-828 35,jonas.rydqvist@troax.comThomas WidstrandPresident and CEOTroax Group ABBox 89330 33 Hillerstorp (http://tel 46 (0)370-82831)Tel 46 (0)370-82831http://www.troax.comthomas.widstrand@troax.comOm TroaxTroax är den ledande globala leverantören av områdesskydd för inomhusanvändning(”metallbaserade nätpanelslösningar”) inom marknadsområdena; maskinskydd,materialhantering och logistik samt egendomsskydd.Troax utvecklar högkvalitativa och innovativa säkerhetslösningar för att skyddamänniskor, egendom och processer.Troax Group AB (publ), organisationsnummer 556916-4030, har en globalorganisation med en stark säljstyrka samt effektiv logistikfunktion, vilketmöjliggör lokal närvaro och korta leveranstider i 31 länder. Under 2014 uppgickTroax nettoomsättning till ca 90 MEUR och antalet anställda till cirka 400personer. Bolagets huvudkontor är beläget i Hillerstorp, Sverige.www.troax.com Related Articles

  • Where is Lagermix Rullportar's headquarters?

    Lagermix Rullportar's headquarters is located at Svarmarevagen 25, Falkenberg.

  • What is Lagermix Rullportar's latest funding round?

    Lagermix Rullportar's latest funding round is Acquired.

  • Who are the investors of Lagermix Rullportar?

    Investors of Lagermix Rullportar include Troax Group.

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.