Search company, investor...

exoro system

exorosystem.se

Stage

Acquired | Acquired

About exoro system

exoro system is an IT consultant.

Headquarters Location

Science Park Gjuterigatan 9

Sweden

Missing: exoro system's Product Demo & Case Studies

Promote your product offering to tech buyers.

Reach 1000s of buyers who use CB Insights to identify vendors, demo products, and make purchasing decisions.

Missing: exoro system's Product & Differentiators

Don’t let your products get skipped. Buyers use our vendor rankings to shortlist companies and drive requests for proposals (RFPs).

Latest exoro system News

INVID effektiviserar företags produktionsprocesser - May - 2016 - Nyheter - Jönköping - Våra kontor - INVID Gruppen

May 15, 2017

- satsar på Produktions-IT och förvärvar Jönköpingsföretaget Exoro System AB! Vi på INVID anser att effektiv produktion förflyttar bolag framåt på ett positivt sätt. Mot den bakgrunden har vi nyligen påbörjat en målmedveten satsning inom området Produktions-IT. Produktions-IT består av många delar och en central del utgörs av att fokusera på effektiva maskintider. Genom att kunna mäta outnyttjad produktivitetspotential i de olika tillverknings-processerna kan företagen stärka konkurrenskraften och därigenom skapa ökad tillväxt och lönsamhet. Företagsförvärv Ett led i den aktuella satsningen utgörs av att INVID Jönköping AB (INVID) förvärvar företaget Exoro System AB (Exoro). Exoro erbjuder intressanta lösningar inom det aktuella området. Inte minst har systemet ePI produktionsuppföljning blivit ett viktigt ledningssystem för företag som ställer höga krav på tillgänglighet och funktionalitet. Strategisk satsning - Vi ser detta förvärv som en strategisk satsning inom området Produktions-IT. Genom Exoros gedigna kunnande inom produktionseffektivisering i kombination med deras system ePI har företaget skaffat sig en central plats hos många produktionsenheter runt om i vårt närområde. Exoro bidrar till att företag kan följa upp sin produktion på ett rationellt sätt vilket ger företagen relevanta beslutsunderlag för att genomföra ökade effektiviseringar, säger INVIDs VD André Prien. Fler kommentarer Även Exoros VD Gert Johansson ser mycket positivt på affären. - Som grundare till Exoro ser jag detta förvärv som början på en ny era för Exoros produkter. Att systemet som jag startade utvecklingen av för nio år sedan skulle få sådan betydelse för industriföretag har överträffat de förväntningar jag satte upp vid starten. INVID har den kompetens och de resurser som ett mindre bolag saknar vilket gör det möjligt att kunna ta nästa steg i utvecklingen. Exoros initiala finansiärer Jönköping Business Development AB instämmer i den positiva andan via följande uttalande av företagets Investment Manager Martin Harbäck. - Exoro har, med hjälp av ett genuint branschkunnande, skapat en efterfrågad produkt för industrin. Vi ser att Exoros erbjudanden kommer att passa väl in i INVIDs utbud av kvalitativa IT-tjänster och önskar såväl Gert Johansson som INVID lycka till i fortsättningen. Handslag På bilden nedan ser man INVIDs VD André Prien och Exoros VD Gert Johansson ta i hand för det aktuella företagsförvärvet. Mer information Varmt välkommen att kontakta vår medarbetare Mathias Gyllensvärd för mer information om olika lösningar inom Produktions-IT via följande kontaktuppgifter:          Tel: 0380-49 45 70

exoro system Frequently Asked Questions (FAQ)

  • What is exoro system's latest funding round?

    exoro system's latest funding round is Acquired.

  • Who are the investors of exoro system?

    Investors of exoro system include Invid and Jonkoping Business Development.

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.