Predict your next investment

INDUSTRIAL | Construction / Construction & Design Services
emctalotekniikka.fi

See what CB Insights has to offer

Stage

Acquired | Acquired

Total Raised

$1.44M

About EMC Talotekniikka

Provider of core electric and mechanical building services. The company provides heating, plumbing, ventilation and electrical installation projects, pipework renovations, and technical maintenance services.

EMC Talotekniikka Headquarter Location

Hankasuontie 9

Helsinki, 00390,

Finland

358 2 0198 4640

Latest EMC Talotekniikka News

EMC Talotekniikka myydään Royal Imtech N.V.:lle

Jan 9, 2020

Vaaka Partners EMC Talotekniikka myydään Royal Imtech N.V.:lle 18 joulu 2012 10:02 Vaaka Partners myy EMC Talotekniikan Royal Imtech N.V.:lle (IM-AE, teknisten palveluiden toimittaja Euroopassa sekä sen ulkopuolella). EMC Talotekniikan liikevaihto ylittää tänä vuonna 100 miljoonaa euroa ja yhtiöllä on yhteensä 580 työntekijää. Ostohinta on linjassa Imtech:n aiempien Suomesta tehtyjen yritysostojen kanssa ja maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. EMC Talotekniikan omistavat Vaaka Partners Oy:n hallinnoimat rahastot, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Suomen Teollisuussijoitus Oy yhdessä avainhenkilöiden kanssa. Yhtiö perustettiin vuonna 2007 yhdistämällä neljä keskikokoista teknisiä palveluita tarjoavaa yritystä. Perustamisen jälkeen on tehty 12 täydentävää yritysostoa, jotka ovat edelleen vahvistaneet yhtiön maantieteellistä ulottuvuutta, osaamista sekä palvelutarjontaa. Tällä hetkellä EMC Talotekniikka on Suomen viiden suurimman taloteknisiä palveluita tuottavan yrityksen joukossa tarjoamalla palveluitaan 11 toimipisteen kautta. Yhtiö tarjoaa monipuolisia talotekniikan palveluita sisältäen sähkö- ja LVI-urakointia sekä ilmastointiin, turvallisuuteen ja  tietoliikenteeseen liittyviä mekaanisia palveluita sekä uudis-, että saneerauskohteisiin. EMC Talotekniikka on yksi vahvimmista toimijoista kasvavilla saneeraus- ja energiainfrastruktuurimarkkinoilla toimittamalla vuosittain kymmeniä suuria projekteja käyttämällä yhtiön patentoituja Silotek® esivalmisteita. Lisäksi yhtiöllä on merkittävä huolto- ja teknisten palveluiden liiketoiminta sekä projektinhallintaan, energiaratkaisuihin ja automaatioon liittyvää erikoisosaamista. “Vaaka Partners on yhdessä avainhenkilöiden kanssa kasvattanut EMC Talotekniikan johtavaksi kansalliseksi toimijaksi teknisten palveluiden ja talotekniikan markkinoilla, jotka viime vuosina ovat yleisesti ottaen olleet haastavia rakennusalalle. Yhtiö on onnistunut erinomaisesti kasvustrategiassaan: liikevaihdon kasvusta yli 50 miljoonaa euroa on tullut orgaanisen kasvun kautta strategisten yritysostojen kiihdyttämänä. Olemme erittäin tyytyväisiä yrityskauppaan ja siihen, että EMC Talotekniikka tulee osaksi suurta kansanvälistä yhtiöitä antaen sille mahdollisuuden kehittyä myös jatkossa. Suomen markkinapotentiaali, EMC Talotekniikan erityiset vahvuudet, Imtech:n taloudellinen tilanne ja jatkuvuus sekä ristiinmyyntimahdollisuudet antavat vankan pohjan EMC Talotekniikan jatkuvalle menestymiselle” sanoo partneri Ilkka Pentikäinen Vaaka Partnersilta. ”Uskomme, että omistajan vaihtuminen mahdollistaa EMC  Talotekniikan jatkokehittymisen aikaisemmin asetetun vision suuntaan. EMC Talotekniikka pystyy tulevaisuudessa hyödyntämään Imtech:n laajaa teknologiaosaamista minkä lisäksi yhtiön vahva taloudellinen tausta mahdollistaa kasvustrategian toteuttamisen ja uskottavuuden asiakkaissa. Lisäksi näemme hyvänä Imtech:n hajautetun johtamismallin jota EMC Talotekniikka on jo toteuttanut omassa johtamisessaan” sanoo EMC Talotekniikan toimitusjohtaja Kimmo Liukkonen. Tässä transaktiossa Vaaka Partnersin neuvonanatajana toimi Aventum Partners ja Asianajotoimisto Borenius. Kilpailuviranomaisten hyväksyntä Lisätiedot Vaaka Partners Oy Imtech Royal Imtech N.V. on eurooppalainen teknisten palveluiden toimittaja, mm. sähköratkaisujen, informaatioteknologian sekä mekaanisten ratkaisujen aloilla. 29,000 henkilöä työllistävän Imtech:n vuosittainen liikevaihto on yli 5.1 miljardia euroa. Imtechillä on vahvat asemat rakennus- ja teollisuusmarkkinoilla Alankomaissa, Belgiassa, Luxemburgissa, Saksassa, Itävallassa, Itä-Euroopassa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa, Turkissa ja Espanjassa. Yhtiö on lisäksi vahva toimija eurooppalaisilla informaatioteknologia ja -liikennemarkkinoilla ja globaaleilla merenkulun markkinoilla. Imtech palvelee yli 23,000 asiakasta tuottamalla heille lisäarvoa integroiduissa sekä monialaisissa kokonaisratkaisuissa, jotka johtavat parempiin liiketoimintaprosesseihin ja tehokkuuteen Imtech:n asiakkaiden keskuudessa, palvellen myös asiakkaiden omia asiakkaita. Yhtiö tarjoaa myös ratkaisuja, jotka vievät kohti kestävää yhteiskuntaa – esimerkiksi energia-, ympäristö-, vedenkäsittely- ja liikennetoimialoilla. Imtech:n osake on listattu NYSE Euronext Amsterdamissa, jossa Imtech on noteerattu Midkap-indeksissä. Imtech:n osake on myös noteerattu Dow Jones STOXX 600 -indeksissä. Latest From Our Blog

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.