ClearCar company logo

The profile is currenly unclaimed by the seller. All information is provided by CB Insights.

clearcar.se

Stage

Unattributed VC | Alive

Total Raised

$1.97M

Last Raised

$1.97M | 10 yrs ago

About ClearCar

ClearCar is a Swedish accredited operator of vehicle inspection stations.

ClearCar Headquarter Location

Norrkoping,

Sweden

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Latest ClearCar News

Volatis dotterkoncern besiktningsföretaget Besikta förvärvar ClearCar

Apr 8, 2016

April 08, 2016 05:00 ET | Source: Volati AB Volati-ägda Besikta förvärvar ClearCar med cirka 80 besiktningsstationer ochstärker därmed sin position på den svenska bilbesiktningsmarknaden.Tilläggsförvärv till befintliga dotterkoncerner är en central del iindustrigruppen Volatis strategi för att skapa långsiktig och lönsam tillväxt.Besikta har idag förvärvat ClearCar AB till en köpeskilling om cirka 40 Mkr påkassa och skuldfri basis. ClearCar redovisade för 2015 en omsättning om cirka 82Mkr och ett rörelseresultat före avskrivningar om cirka 4 Mkr.”Vi utvärderar löpande möjligheter för våra dotterkoncerner att växa genomvärdeskapande tilläggsförvärv. Volati har beredskap att genomföra komplexaförvärv på kort tid vilket var en viktig framgångsfaktor för detta förvärv”,säger Mårten Andersson, VD i Volati.”Vi ser potential att öka tillväxt och lönsamhet för Besikta genom förvärvet,inte minst genom att Besiktas nya affärssystem och moderna utrustning som viinvesterat i under det senaste året nu kan användas för ytterligare ett 80-talstationer”, fortsätter Mårten Andersson.Integrationen beräknas leda till omstruktureringskostnader om cirka 10 Mkr somkommer att belasta främst andra kvartalet 2016. Sammantaget beräknas förvärvetha en viss negativ resultatpåverkan för Volati under innevarande räkenskapsår.Under 2017 beräknas den förvärvade verksamheten uppnå marginaler motsvarande demi Besikta. Förvärvet finansieras i sin helhet av befintlig kassa i Volati.Bakgrunden till förvärvet är att ClearCar i februari 2016 fick sin ackrediteringindragen av kontrollorganet Swedac som menade att det fanns brister ibesiktningsverksamheten. Förvaltningsrätten inhiberade dock Swedacs beslut ochClearCar har tillsvidare fått tillbaka sin ackreditering. Besikta harkvalitetssäkrade besiktnings­metoder och ett etablerat program förkompetensutveckling av besiktningstekniker, vilket ClearCars personal nu kommeratt ta del av. Under året kommer ClearCars stationer och medarbetare succesivtatt införlivas i Besiktas organisation och varumärke.Mårten Andersson, VD Volati AB, 072-735 42 84, marten.andersson@volati.seVolati AB (publ) Engelbrektsplan, 114 34 Stockholm, Tel: 08-21 68 40Om VolatiVolati är en svensk industrigrupp, grundad 2003, som förvärvar nordiska,välskötta bolag och utvecklar dessa med fokus på långsiktigt värdeskapande.Volatis strategi är att bygga vidare på företagens identitet ochentreprenörsanda, och därtill addera finansiella resurser, kunskap ochprocesser. Volati består av åtta dotterkoncerner med verksamheter i 15 ländermed en årlig omsättning om cirka 3 miljarder kronor (proforma för förvärvet avLomond Industrier). Volatis preferensaktie handlas på Nasdaq First North Premieroch Avanza Bank är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finnspå www.volati.se. Related Articles

ClearCar Web Traffic

Rank
Page Views per User (PVPU)
Page Views per Million (PVPM)
Reach per Million (RPM)
CBI Logo

ClearCar Rank

 • Where is ClearCar's headquarters?

  ClearCar's headquarters is located at Norrkoping.

 • What is ClearCar's latest funding round?

  ClearCar's latest funding round is Unattributed VC.

 • How much did ClearCar raise?

  ClearCar raised a total of $1.97M.

 • Who are the investors of ClearCar?

  Investors of ClearCar include Industrifonden, Oscarson Invest and Skandinavkonsult.

Discover the right solution for your team

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

Request a demo

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.