Predict your next investment

AUTOMOTIVE & TRANSPORTATION | Automobile Manufacturing
cleanmotion.se

See what CB Insights has to offer

Stage

Corporate Minority - P2P | IPO

About Clean Motion

Clean Motion is developing the next generation of super efficient clean vehicles to meet the transportation needs of the 21st century.

Clean Motion Headquarter Location

Seglarvägen 3

Lerum, 443 30,

Sweden

Latest Clean Motion News

Clean Motion AB Delårsredogörelse januari-mars 2021

May 19, 2021

May 19, 2021 13:05 ET Lerum, SWEDEN Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för första kvartalet 2021. Bolaget redovisar en försäljning på 208 (484) TSEK och ett rörelseresultat på -528 (-909) TSEK. Bolaget presenterar också villkor för en riktad emission omfattande 6,5 miljoner aktier till en kurs av 1,35 kr per aktie. Den tidigare aviserade kvittningsemissionen förändras till samma kurs (gentemot tidigare aviserade 1,05 kr per aktie). Göran Folkesson, VD kommentar; ”Pandemin är fortfarande långt ifrån över. På en del håll i världen orsakar den stor skada. Det har tvivelsutan bromsat våra möjligheter att få till nya affärer. Vi märker dock att det är en nystart på väg och förfrågningar om licenstillverkning börjar dyka upp från nya länder. Med begränsade resmöjligheter tar det längre tid att komma framåt i diskussionerna. Vi har utvecklat en process för licensförsäljningen. Den kommer både effektivisera försäljningsarbetet och gör det möjligt att tidigt bedöma seriositeten hos potentiella licenstagare. Kapital Den stora frågan är givetvis hur vi tar in kapital för att lösa vår finansiella situation och skapa möjligheter för en långsiktig utveckling av både produkt och affär. Även om det har tagit längre tid än väntat så har vi nu äntligen kommit fram till ett Term Sheet avseende investering som väntar på godkännande från alla parter. Det är viktigt att poängtera att ett Term Sheet inte är ett bindande avtal. I korthet är villkoren en emissionskurs på 1,35 kr per aktie (22% rabatt mot medelkurs 30/4-14/5). Här avser vi att emittera 6,5 miljoner nya aktier till en grupp investerare. Förhandlingen har också lett till förändring av den tidigare aviserade kvittningsemissionen kopplat till rekonstruktionen, där beslutad kurs var 1,05 kr/aktie. Denna emission genomförs till samma kurs på 1,35. Detta innebär en minskning av 1,4 miljoner aktier i kvittningsemissionen. Totalt planeras storleken på emissionen till 15,5 MSEK fördelat på 11,4 miljoner aktier varav kvittningsemission 6,8 MSEK och 4,9 miljoner aktier. Mindre förändringar i emissionsvillkoren och omfattning kan inträffa men grundprincipen är att skapa goda förutsättningar för vår fortsatta verksamhet men samtidigt balansera det mot utspädning av aktieägarna. Målet är att kunna genomföra emissionen i närtid innan årsstämman. Nytt fordon Som vi aviserade i samband med bokslutskommunikén har vi påbörjat utvecklingen av ett nytt fordon fokuserat på godsdistribution. Arbetet här går framåt trots att en hel del av utvecklingen är beroende av ytterligare kapital. De uppsatta målen ser realistiska ut och energiförbrukningen kan till och med bli ännu bättre. Detta tillsammans med den snabba förbättringen av tunna solceller gör att vi nu har en realistisk möjlighet att använda solpaneler för att täcka en stor del av energibehovet. Vi kommer nu att börja diskussioner med tänkbara kunder. Vi fortsätter framåt med tydlig prioritet på att slutföra emissionen och komma igång med försäljning och utveckling.” Redogörelsen i sin helhet bifogas. Lerum, 2021-05-19

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Expert Collections containing Clean Motion

Expert Collections are analyst-curated lists that highlight the companies you need to know in the most important technology spaces.

Clean Motion is included in 1 Expert Collection, including Conference Exhibitors.

C

Conference Exhibitors

5,149 items

Clean Motion Web Traffic

Rank
Page Views per User (PVPU)
Page Views per Million (PVPM)
Reach per Million (RPM)
CBI Logo

Clean Motion Rank

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.