Predict your next investment

INDUSTRIAL | Construction / Lumber & Wood Production

See what CB Insights has to offer

Stage

Acquired | Acquired

Valuation

$0000 

About BW Group

The BW Group is comprised of Suwannee Lumber Holding Company, Suwannee Timber Management, and Caddo River Forest Products. The BW Group owns the Suwannee sawmill in Cross City, Florida and the Caddo River sawmill in Glenwood, Arkansas, which both primarily produce Southern Yellow Pine softwood lumber and specialty products.

BW Group Headquarter Location

Cross City, Florida,

United States

Latest BW Group News

Blokkerte Fredriksen- åpner for å selge alt

Jun 26, 2020

BW Group åpner for å dumpe resten av aksjene i tankrederiet DHT Holdings. Det kan gi enda et milliardbeløp i kassen. Foto: DHT Holdings 10:00 - 26. juni Drøyt tre år etter at Singapore-baserte BW Group satte spikeren i kisten for John Fredriksens Frontlines forsøk på å kjøpe stortankrederiet DHT Holdings kan BW være på vei ut. Siden i fjor høst har BW nær halvert eierandelen sin fra 33,5 til 17,5 prosent i DHT ved å selge aksjer for rundt 1,7 milliarder kroner. Nå åpnes det for å selge de resterende 25,7 millioner aksjene, ifølge et prospekt sendt til SEC. Ved et salg til torsdagens sluttkurs i USA på 5,20 dollar pr. aksje, ville BW innkassert totalt 133,6 millioner dollar eller om lag 1,3 milliarder kroner. Har tatt gevinst Foran nesen på Frontline ble BW største eier i DHT i mars 2017 ved å selge 11 VLCC-er - Very Large Crude Carriers - til tankrederiet med oppgjør i aksjer, samt et betydelig kontantbeløp. Aksjene ble utstedt til kurs 5,37 dollar, altså noe lavere enn den nåværende kursen. Andreas Sohmen-Paos BW-system ønsker selvsagt å selge på en høyere kurs slik at det går i pluss. Han har imidlertid tjent godt allerede på aksjene som er solgt til nå. Ifølge Finansavisens beregninger er nær 390 millioner kroner ren gevinst. Aksjene har også gitt kvartalsvise utbytter. I tillegg til BW Groups mulige aksjesalg, har DHT sendt inn en hylleregistrering på inntil 850 millioner dollar til SEC. Nettoprovenyet fra eventuelle aksjesalg skal blant annet benyttes til flåteekspansjon. Sikrer inntjening I en oppdatering torsdag opplyste DHT at VLCC-en «DHT Scandinavia» har fått terminert en 12-måneders charterkontrakt etter å ha bommet på det avtalte leveringsvinduet. Videre har rederiet inngått en toårs kontrakt for «DHT Stallion» til 41.800 dollar pr. dag. Kontrakten, som inkluderer opsjoner på forlengelse, påbegynnes i juli. Dermed er ti av rederiets 27 VLCC-er på lange kontrakter. Gjennomsnittsraten for disse avtalene er 50.673 dollar. Fire av kontraktene inkluderer en overskuddsdelingstruktur som ikke er medregnet i den oppgitte snittraten. DHT har dekket 97 prosent av spotdagene i andre kvartal 2020 til en snittrate på 90.100 dollar dagen. Det tilsvarende tallet for tredje kvartal er 18 prosent til 61.800 dollar.

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

BW Group Patents

BW Group has filed 18 patents.

The 3 most popular patent topics include:

  • Audio engineering
  • Loudspeakers
  • Acoustics
patents chart

Application Date

Grant Date

Title

Related Topics

Status

5/6/2020

12/7/2021

Acoustics, Audio engineering, UTC offsets, Loudspeakers, Audio codecs

Grant

Application Date

5/6/2020

Grant Date

12/7/2021

Title

Related Topics

Acoustics, Audio engineering, UTC offsets, Loudspeakers, Audio codecs

Status

Grant

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.