Search company, investor...

Bloger

About Bloger

Bloger.hr is a Croatian blogging platform.

Headquarters Location

Missing: Bloger's Product Demo & Case Studies

Promote your product offering to tech buyers.

Reach 1000s of buyers who use CB Insights to identify vendors, demo products, and make purchasing decisions.

Missing: Bloger's Product & Differentiators

Don’t let your products get skipped. Buyers use our vendor rankings to shortlist companies and drive requests for proposals (RFPs).

Latest Bloger News

Po 12 latach sąd zdecydował, że bloger spod Poznania nie jest winny zniesławienia urzędniczki

Sep 18, 2020

Bloger z podpoznańskiej Mosiny, Łukasz Kasprowicz, został uniewinniony po 12 latach od zarzutu zniesławienia burmistrz Zofii Springer. Mimo że nazywał ją „kłamliwą bestią”, Sąd Apelacyjny w Poznaniu ostatecznie go uniewinnił. PAP / Marcin Bielecki Łukasz Kasprowicz, obecny radny Mosiny, w 2008 roku prowadził bloga, w którym opisywał życie polityczne gminy. O urzędującej wówczas burmistrz pisał „kłamliwa bestia”, „kłamczucha”, o kierowanym przez nią urzędzie – „burdel na kółkach”. Burmistrz Zofia Springer skierowała w 2008 roku do sądu prywatny akt oskarżenia, zarzucając blogerowi zniesławienie i niszczenie jej dobrego imienia. W 2011 roku Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto skazał Kasprowicza na 10 miesięcy nieodpłatnej pracy, nawiązkę w wysokości 500 zł, a także na zakaz wykonywania zawodu dziennikarza przez rok. Nakazał także przeprosiny pod adresem urzędniczki. Helsińska Fundacja Praw Człowieka , która włączyła się w proces, podkreślała, że wprawdzie Kasprowicz używa ostrego języka względem urzędniczki magistratu, lecz mieści się to w granicach dopuszczalnej krytyki i wolności słowa. Ten wyrok uchylił Sąd Okręgowy w Poznaniu, umarzając postępowanie ze względu na znikomą szkodliwość czynu. Sąd Najwyższy uwzględnił kasację pełnomocnika oskarżycielki i dwukrotnie skierował sprawę do ponownego rozpoznania. W styczniu br. Sąd Okręgowy w ostatecznym wyroku umorzył warunkowo postępowanie na rok próby i orzekł wobec blogera 500 zł świadczenia na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka Na tym etapie sprawy prawnicy Helsińskiej Fundacji zaskarżyli decyzję do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, wskazując na naruszenie artykułu 10 Konwencji (swoboda wypowiedzi). Trybunał nie wydał wyroku i zdecydował o skreśleniu sprawy, gdyż rząd polski przyznał się do naruszenia swobody wypowiedzi i zobowiązał do wypłacenia Kasprowiczowi 3 tys. euro. W związku z tą decyzją wznowiono sprawę przed polskim sądem. We wtorek Sąd Apelacyjny w Poznaniu uniewinnił ostatecznie blogera od przestępstwa zniesławienia, na podstawie decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. – Ten wyrok to długo oczekiwane zwycięstwo wolności słowa - komentuje Dominika Bychawska-Siniarska, która reprezentowała Łukasza Kasprowicza przed ETPC. Więcej informacji:

Bloger Frequently Asked Questions (FAQ)

    Discover the right solution for your team

    The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on vendors, products, partnerships, and patents to help your team find their next technology solution.

    Request a demo

    CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.