Predict your next investment

Bfab company logo
INTERNET | Internet Software & Services / Customer Relationship Management
bfab.my

See what CB Insights has to offer

Founded Year

2015

Stage

Seed VC - II | Alive

About Bfab

Bfab is a beauty and wellness salon booking startup that offers real-time, 24/7 booking of salons and beauty professionals by people who want hair, massage, spa, nail, waxing, and makeup services. The company provides an extensive list of salons in Klang Valley and allow users to compare prices and rate the services.

Bfab Headquarter Location

Megan Avenue, 1 Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan

Kuala Lumpur,

Malaysia

+60 326 308 409

Latest Bfab News

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): tillträde har skett angående dotterbolaget Fasticon Kompetens Holding ABs förvärv av STF Ingenjörsutbildning och BFAB

Jun 1, 2018

June 01, 2018 11:46 ET | Source: Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Det av Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB till drygt 60 procent ägda Fasticon Kompetens Holding AB (Fasticon) har idag tillträtt förvärvet av utbildningsbolaget STF Ingenjörsutbildning AB samt dess dotterbolag BFAB genom att samtliga aktier har överlåtits. Förvärvet syftar till att expandera Fasticons erbjudande inom kompetensförsörjning till att också omfatta utbildning. Förvärvet omfattar som kommunicerades den 29e maj, utbildningsverksamheterna och varumärkena i STF Ingenjörsutbildning AB samt det helägda dotterbolaget BFAB, Bygg- och Fastighetssektorns Fortbildningsinstitut AB. Det strategiska förvärvet är ett led i målet att vara den marknadsledande kompetensaktören för hela fastighet- och samhällsbyggnadssektorn. Därmed kompletteras erbjudanden som rekrytering och interimslösningar med utbildning. För räkenskapsår 2017 var STF/BFABs intäkter knappt 65 miljoner kronor med ett EBITDA om cirka 3,2 miljoner kronor. Bolaget har 25 anställda och arrangerade förra året cirka 600 kurstillfällen för drygt 10 000 deltagare. Köpeavtalet har tecknats med en köpeskilling om 16 miljoner kronor på kassa och skuldfri basis. Fasticonkoncernen har efter förvärvet av STF/BFAB årliga intäkter (2017), om cirka 180 miljoner kronor. För ytterligare information, se bolagets hemsida fasticonkompetens.se eller vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding ABs VD Stefan Dahlbo på +46 70 353 18 88 Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 1 juni 2018, kl 17:45. AJA Holdings B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North Stockholm (ISIN SE0006510491). Avanza Bank AB är AJA Holdings Certified Adviser. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) Organisationsnummer: 556943-7774 Tel växel: 042-21 00 08 info@andersjahlstrom.se

Predict your next investment

The CB Insights tech market intelligence platform analyzes millions of data points on venture capital, startups, patents , partnerships and news mentions to help you see tomorrow's opportunities, today.

Expert Collections containing Bfab

Expert Collections are analyst-curated lists that highlight the companies you need to know in the most important technology spaces.

Bfab is included in 2 Expert Collections, including Beauty & Personal Care.

B

Beauty & Personal Care

1,679 items

Startups in the beauty & personal care space, including cosmetics brands, shaving startups, on-demand beauty services, salon management platforms, and more.

W

Wellness Tech

1,207 items

We define wellness tech as companies developing technology to help consumers improve their physical, mental, and social well-being. Companies in this collection play across a wide range of categories, including food and beverage, fitness, personal care, and corporate wellness.

Bfab Web Traffic

Rank
Page Views per User (PVPU)
Page Views per Million (PVPM)
Reach per Million (RPM)
CBI Logo

Bfab Rank

CB Insights uses Cookies

CBI websites generally use certain cookies to enable better interactions with our sites and services. Use of these cookies, which may be stored on your device, permits us to improve and customize your experience. You can read more about your cookie choices at our privacy policy here. By continuing to use this site you are consenting to these choices.